Zápis ze zasedání vědecké rady č.4/2004 29. dubna 2004

 

Přítomní členové VR: J. Ditrich, V. Havránek, J. Kvasil, J. John, J. Kučera, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

 

Omluvení členové VR: J. Hořejší, J. Chýla, A. Kugler

 

Hlavním úkolem nynějšího zasedání vědecké rady byla prezentace návrhů na projekty pro GAAV:

 

1)       P. Mikula: Braggova difrakční optika a její využití v neutronové difraktometrii

 

2)       P. Strunz: Mikrostruktura superslitin: výzkum neutronovým rozptylem

 

3)       A. Macková: Aplikace jaderných analytických metod při studiu struktur pro op

 

4)       A. Macková: Tantaličnan lithný pro fotoniku

 

5)       J. Vacík Příprava, charakterizace a modifikace nanokompozitů z kovového fluerénu

 

6)       P. Exner: Řešitelné modely nanosystémů

 

7)       M. Běgusová: Vliv ionizujícího záření na funkci estrogenového receptoru

 

8)       D. Zákoucký: Výzkum tensorové komponenty slabých interakcí

 

9)       J. Mizera: Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu

 

10)    Z. Řanda: Nové kategorie tvarových impaktových skel vymezené na základě studia chemického složenístruktury impaktových produktů kráteru Zamašin (Kazachstán)

 

různém informoval ředitel ÚJF AVČR J. Dobeš:

 

1)       podání projektu na Výzkumné centrum s tématem říprava radiofarmak.

2)       15. června proběhne hodnocení ÚJF AV ČR.

3)       Zpráva z Akademického sněmu, v budoucnu (1. 1. 2006) by se ústavy měly stát veřejnými vědeckými institucemi se správnídozorčí radou. Návrh příslušných zákonů je na WWW stránkách AVČR: „http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=8321“

 

 

 

                  Vladimír Wagner   

                                                                                       (tajemník VR ÚJF AVČR)

.