Zápis ze zasedání vědecké rady č.1/2003 27. února 2003

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Hořejší, J. Kučera, A. Kugler, P. Mikula, R. Mach, F. Spurný, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Chýla, J. Kvasil, J. John

Jednalo se o první zasedání nové vědecké rady a hlavním bodem byla volba předsedy, místopředsedy a tajemníka vědecké rady. Volba dopadla takto (v závorce počty hlasů):

předseda: J. Kučera (5), A. Kugler (2), V. Wagner (1) zdržel se (1)

nově zvolený předseda, po dotazu zda je to možné,doporučil jako místopředsedu P. Mikulu a výsledek následující volby byl:

místopředseda: P. Mikula (6), A. Kugler (2), V. Wagner (1)

tajemník (rozhodovalo se mezi nejmladšími V. Havrankem a V. Wagnerem): V. Wagner (6), V. Havranek (3)

Předsedou VR je tedy J. Kučera, místopředsedou P. Mikula a tajemníkem V. Wagner.

Vědecká rada se rozhodla, ze pravidelná zasedáni VR budou ve čtvrtek v 9:30.

Tajemník VR dostal z úkol zjistit, zda tento termín vyhovuje i omluveným členům VR. (Poznámka: na odeslaný dotaz se již všichni ozvali. Termín jim v principu vyhovuje)

Příští zasedání VR bude ve čtvrtek 20. března 2003 v 9:30. Hlavním bodem bude posuzování grantových přihlášek do GAČR. Interní termín pro jejich podání je právě 20.3. Všechny náležitosti stačí odevzdat tedy do půlnoci tohoto dne. Prosíme však všechny navrhovatele, aby o svém úmyslu podat grant informovali vědeckého tajemníka dříve a mohli být na zasedání VR pozváni.

Upozorňujeme, že do 31.3. je potřeba na AVČR podat návrhy na prémii O. Wichtrleho pro mladé pracovníky
 
 

Vladimir Wagner
(tajemnik VR UJF AVCR)