Zápis ze zasedání vědecké rady č.3/2004 25. března 2004

 

Přítomní členové VR: J. Hořejší,V. Havránek, J. Kvasil, J. John, J. Kučera, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Dittrich, J. Chýla

Hlavním úkolem nynějšího zasedání vědecké rady byla prezentace návrhů na projekty pro GAČR:

 1. L. Majling (spolunavrhovatel): Alpha decay of 10Be and 10B hypernuclei -a clue to some puzzles in weak decays. Navrhovatel: M. Solar (ČVUT).
 2. J. Hošek: Modeling selected non-perturbative phenomena in strong, and electroweak interactions
 3. J. Dittrich (přednesl za něj J. Kučera): Nerelativistické polní modely
 4. P. Bydžovský: Electromagnetic production, structure and weak decays of hypernuclei
 5. J. Dobeš (spolunavrhovatel): Statistické aspekty a kolektivní stupně volnosti v jaderných pohybech. Navrhovatel: prof. Kvasil (MFF)
 6. D. Zákoucký: Výzkum tensorové komponenty slabých interakcí. Doporučení VR: přepsat zdůvodnění v úvodu
 7. Z. Řanda (spolunavrhovatel): Integrovaná stratigrafie a geochemické analýzy hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti. Navrhovatel: PřFUK Praha
 8. V. Burjan: Astrofyzikální reakce a metoda asymptotických normalizačnich koeficientů
 9. J. Šaroun: Investigation of microporosity in advanced ceramics by small-angle neutron scattering
 10. P. Mikula: Fokusující monochromátory a analyzátory pro difraktometrii a spektrometrii termálních neutronů
 11. P. Lukáš (spolunavrhovatel): Řízení fázových transformací v multifázových nízkolegovaných pevných ocelích. Navrhovatel: ZČU Plzeň
 12. P. Lukáš (spolunavrhovatel): Doktorský projekt spolu s MFF UK (navrhovatel Matolín)
 13. V.Hnatowicz (spolunavrhovatel): Struktury kov-polymer. Navrhovatel: prof. Švorčík, VŠCHT
 14. V.Hnatowicz (spolunavrhovatel): Adhese, růst a diferenciace cévních buněk na uhlíkových allotropech Navrhovatel: MUDr. L. Bacáková, FgÚ AV ČR
 15. J. Vacik: Diffusion of He, Li, Be and B Atoms in ISOL – Related Materials studied with the Neutron Depth Profiling Technique
 16. V. Havránek (spolunavrhovatel): Detailed characterisation of PM10 fraction of atmospheric aerosol at suburban site of Prague and determination of urban influence on regional Air Quality. Navrhovatel: J. Smolík (ÚCHP)V. Peřina: Nuclear Analytical Methods for Material Researc
 17. V. Peřina (spolunavrhovatel): The study of optically induced diffusion and dissolution of silver in spin-coated, laser ablated and magnetron sputtering deposited amorphous chalcogenide films and its possible application. Navrhovatel: T. Wágner, Univerzita Pardubice
 18. V. Peřina (spolunavrhovatel): Deposition and characterisation of nanostructured multilayered coatings with enhanced mechanical properties. Navrhovatelka: V. Buršíková
 19. M. Běgusová (spolunavrhovatelka – přednesl za ní F. Spurný): Modelování radiobiologických mechanismů … Navrhovatel: RNDr. Judas, PhD., FZÚ

V různém informoval:

 1. A. Kugler o počítačové infrastruktuře a našem zapojení do projektu GRID.
 2. Z AVČR přišel požadavek, aby tisk byl informován vždy pravdivě a byla vždy žádána autorizace.
 3. Jednalo se o možnosti navržení J. Mrázka na Wichtrleho cenu pro mladé vědecké pracovníky. Problémem tohoto návrhu je přece ne tak vysoký počet publikací. K návrhu se VR vyjádřila v tomto poměru (2 pro, 1 zdržení a 3 proti – v té době už museli někteří členové VR odejít)
 4. VR byla informována o předpokladu zavedení “felowship” pro vědecké pracovníky vracející se ze zahraničí.

 

Vladimír Wagner

(tajemník VR ÚJF AVČR)

.