Zápis ze zasedání vědecké rady č.5/2004 23. září 2004

 

Přítomní členové VR: J. Ditrich, J. John, A. Kugler, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

 

Omluvení členové VR: V. Havránek, J. Hořejší, J. Chýla, J. Kvasil, R. Mach, J. Kučera

 

Na pořadu zasedání vědecké rady byla:

 

1)      Návrhy dohodových cest:

 

Pořadí důležitosti cest v rámci dohod AV ČR v r. 2005 schválené Vědeckou radou ÚJF AV ČR

 

  1. Společné projekty

 

Pořadí

Vysílaný

Země

1

Spurný

Rusko

2

Adam

Portugalsko

3

Spurný

Bulharsko

4

Turek

Maďarsko

5

Šrank

Rusko

6

Melichar

Rusko

7

Světlík

Bulharsko - IG

8

Turek

Bulharsko

9

Světlík

Maďarsko

10

Turek

Rusko

11

Světlík

Bulharsko - INRNE

 

  1. Společné projekty s Francií – pořadí se v návrhu neudává

 

Pořadí

Koordinátor

Dohoda

1

Dlouhý

IN2P3

2

Mareš

IN2P3

3

Exner

CNRS

 

  1. Jednotlivé cesty (návrh D. Adamové předložen dodatečně až po zasedání vědecké rady a proto zařazen na poslední místo bez projednávání)

 

Celkové

pořadí

Pořadí v dohodě

Vysílaný

Země

1

1

Zákoucký

Belgie

2

1

Vacík

Rusko

3

1

V. Kouchpil

Itálie - INFN

4

2

Bydžovský

Itálie - INFN

5

1

Mareš

Izrael

6

3

Sotona

Itálie - INFN

7

1

Vacík

Egypt

8

4

S. Kouchpil

Itálie - INFN

9

5

V. Kouchpil

Itálie - INFN

10

6

S. Kouchpil

Itálie - INFN

11

1

J. Vacík

Čína

12

7

V. Kouchpil

Itálie - INFN

13

8

S. Kouchpil

Itálie - INFN

14

9

Adamová

Itálie - INFN

 

 

2)      Návrhy Výzkumných center na nichž se podílejí pracovníci ÚJF AVČR:

 

A)    Z oddělení jaderných reakcí (J. Kroha) podávají návrh na centrum zaměřené na astrofyziku společně s ÚTEF ČVUT Praha a Slezskou universitou

B)     Z oddělení teoretické fyziky (M. Znojil) podávají návrh na založení centra s názvem „Dopplerův  ústav pro matematickou fyziku“ společně s FJFI ČVUT a PF UHK.

 

Vědecká rada nemá proti těmto návrhům žádné námitky

 

3)      Zprávy z porady ředitelů ústavů AVČR (J. Dobeš):

a)      V Radě vlády pro výzkum a technologie je osm nových členů, předpokládá se zvětšující se důraz na aplikace

b)      Hodnocení ústavů – do konce září má komise hodnocení dokončit. Do 22. 10. rozhodne Akademická rada AVČR. Poté má příslušný ústav dva týdny na vyjádření k hodnocení. Další posuzování bude probíhat v mezirezortní komisi (i s účastí vysokých škol).

4)      Hromadný dopis předsedkyně AVČR č. 5. 2004 věnovaný nadcházející volbě orgánů AVČR. Na sněmu AVČR by měla proběhnout volba předsedy a Rady AVČR na období 2005 – 2009 a jmenování členů VR AVČR.

 

J. Dobeš, J. Adam, J. Kučera a R Mach posoudí a prokonzultují s představiteli ústavů AVČR možnosti společných kandidátů do AR AVČR.

 

 

Vědecké rady ústavů volí kandidáty do VR AVČR. Návrhy je třeba podat do 10. prosince. Do 1. listopadu výběr kandidátů, Vědecká rada pak bude 4. listopadu nebo 11. listopadu. Mezi 8. a 19. listopadem by proběhly volby.

 

  

Ve dnech 12. – 13. listopadu proběhnou dny otevřených dveří v ÚJF AVČR. Uvažuje se o zpřístupnění cyklotronu, van de Grafova urychlovače a spektrometru ESA. Více najdete na stránce: http://www.ujf.cas.cz/~dittrich/vitejte.html  

 

 

 

 

 

                  Vladimír Wagner   

                                                                                       (tajemník VR ÚJF AVČR)

.