Zápis ze zasedání vědecké rady č. 5/2005 19. května 2005

 

 

Přítomní členové VR:  J. Dittrich, V. Havránek,  J. Kučera, A. Kugler, J. Kvasil, R. Mach,  P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

 

Omluvení členové VR:  J. Hořejší, J. Chýla, J. John

 

Hlavním bodem jednání Vědecká rada bylo přednesení projektů posílaných  do GA AV ČR. Předneseny byly tyto projekty:

 

Mizera J.: Sorbenty kovu na bázi huminových látek a chitosanu

 

Borovička J.: Obsah stopových prvkůdruzích dvou ektomykorrhizních rodůmuchomůrka (Amanita) a holubinka (Russula) (juniorský grant)

 

Borovička J.: Obsahu antimonu a stříbrahoubách: vliv environmentálního znečištění, závislost obsahu na systematickém postavení druhu houby a speciace prvkůplodnicích (standardní grant, navrhovatel Z. Řanda)

 

Řanda Z.: Geochemické aspekty geneze alkalických bazaltoidů bohatých na titan (příkladyOháreckého příkopu)

 

Adamová D.: Studium produkce půvabných částicexperimentu ALICE

 

 

Zákoucký D.: Výzkum tensorové komponenty slabých interakcí

 

Znojil M.: Pseudohermitovské hamiltoniánykvantové teorii

 

Mareš J.:  Interakce hadronůjádrem

 

Dobeš J.:  Collective degrees of freedom in heavy nuclei

 

Adam J.: Relativistic description for few nucleon systems

 

Adam J.: Few-nucleon studies using fast polarized neutron scattering off deuteron target (hlavní navrhovatel Z. Doležal, MFF UK)

 

Lebeda O.: Production of the two non-conventional PET radionuclides, Br-76 and I-124, and the search for their prospective carriers

 

Lebeda O.: Thermoresponsive polymeric drug delivery systems for local radiotherapy

 

Peřina V.: Měření prvkového složení supertvrdých systémů SiBCN nukleárními analytickými metodami; využití pro řízenou přípravu

 

Macková A.: Využití iontových svazků při studiu krystalických struktur (juniorský grant)

 

Šaroun J.:  Studium zbytkových napětí a mikroporozitykeramických  nanokompozitech   pomocí neutronového rozptylu

 

Mikula P.: Monochromátory na bázi Braggovy difrakční optiky pro difraktometrii a spektrometrii termálních neutronů

 

 

 

Dalším bodem jednání byl návrh do soutěže o „startovací“ byt  AVČR v Lysolajích. Navržen může být mladý perspektivní pracovník (VŠ) do 35 let. Hlavním kriteriem by měla být jeho dosavadní vědecká kariéra. V rámci ústavu doporučily oddělení tři vhodné kandidáty. Mezi nimi VR hlasováním rozhodovala:

Tomašik

Nakonec byla podána informace o jednání AVČR svolané V. Pačesem ke kriteriím  hodnocení vědeckých organizací. Jednání zase nekonvergovalo k nějákým společným stanoviskům. Závěry jsou:

 

1)       Nějaká hodnocení se musí provádět a musí se stanovit jejich pravidla.

2)       Doporučuje se stanovení pouze pomocných kriterií.

3)       Výběr kriteria by měl být volný (je třeba zkoumat, jak se osvědčí.

 

 

                                                                                                                                        zapsal Vladimír Wagner

               

                                                                                                                         (tajemník VR ÚJF AVČR)

 

.