Zápis ze zasedání vědecké rady č.2/2004 19. února 2004

Přítomní členové VR: J. Dittrich,V. Havránek, J. Chýla, J. John, J. Kučera, A. Kugler, P. Mikula, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Hořejší, J. Kvasil, R. Mach, F. Spurný

 1. Na začátku jednání vystoupil M. Šumbera s referátem o práci skupiny studující srážky ultrarelativistických těžkých jader. Hlavně o její účasti v mezinárodní spolupráci experimentující na urychlovači RHIC v Brokhavenu. Vystoupení bylo poslední prezentací skupin v rámci přípravy na hodnocení ústavu.

 2.  
 3. Dalším bodem byla informace o jednání o spolupráci s Archeologickým ústavem AVČR při budování radiokarbonové datovací laboratoři. Z AVČR je na tuto laboratoř vyčleněn 1 milión korun. Z nich 650 tisíc půjde na archeologický ústav a 350 tisíc na ÚJF AVČR. Vědecká rada v poměru hlasů 8:0:0 podpořila pokračování této spolupráce.

 4.  
 5. Hlavním úkolem nynějšího zasedání vědecké rady bylo projednání rozpočtu ÚJF AVČR. Návrh rozpočtu si můžete přečíst zde. Rozpočet ústavu byl schválena hlasy všech přítomných členů VR.

 6.  
 7. Vedení ústavu navrhlo vyčlenit na investice 6,7 miliónů Kč. S návrhů, které dodala oddělení bylo navrženo:
   
  1. Vyřadit letos notebooky (doporučeno pořídit je z jiných zdrojů). - schváleno poměrem hlasů 8:0:0
  2. Hledač netěsností - ve stejné budově už jeden je. Schváleno poměrem hlasů 7:1:0.
  3. Redukovat prostředky na rotační terč LISE. Schváleno poměrem hlasů 8:0:0.

    Celkově byly investice schváleny poměrem hlasů 8:0:0

 8.  
   
 9. Z Oborové rady GAAV (OR1 -fyzika a matematika) bude odcházet V. Wagner. K doplnění byli navrženi J. Vacík, M. Ryšavý a společná kandidátka ÚJF AVČR a FÚ AVČR Valkárová. Do OR-3 (vědy o přírodě) byl navržen J. Řanda. Schváleno poměrem hlasů 7:0:0 (J. Chýla už musel z časových důvodů jednání VR opustit).

 10.  
 11. Předseda VR J. Kučera informoval, že si dovolil podpořit na základě předchozího jednání VR, týkajícího se návrhů nejlepších prací ústavu za minulý rok, návrh společné práce AÚ a ÚJF zabývající se meteoritem Morávka na cenu AVČR. Plénem VR byl kritizován za to, že návrh nebyl předložen členům VR ke schválení. Stačilo provést hlasování s pomocí elektronické pošty. VR schválila návrh zpětně, ale příště už by se taková situace neměla opakovat.

Vladimír Wagner

(tajemník VR ÚJF AVČR)

.