Zápis ze zasedání vědecké rady č. 4/2006 dne 13.4.2006

 

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Kučera, A. Kugler, ,J. Kvasil, F. Spurný, R. Mach, P. Mikula, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. John, J. Chýla, J. Hořejší

 

Program:

1.            Kontrola zápisu z poslední VR

2.            Vystoupení žadatelů o grant GA AVČR

3.            Různé

 

1.            Program zasedání VR byl schválen, k zápisu z poslední VR nebyly připomínky

2.            Vědecké radě byly představeny žádosti o grant u GAČR:                     

                         J. Borovička: Obsah stribra a zinku v plodnicích velkých hub: chemická speciace,distribuce v ektomykorhiznich a saprobnich druzích, vliv environmentálního znečištění a chemotaxonomický význam

                         P. Strunz: Výzkum mikrostruktury niklových superslitin pomocí neutronového rozptylu

                         P. Lukáš:  In situ neutronové difrakční studie vývoje vnitřních napětí v moderních vícefázových ocelích při monotonním i cyklickém zatěžování

                         Z. Řanda: Geochemie, petrochemie a magnetické vlastnosti alkalických bazaltoidů bohatých/chudých titanem z vnitrodeskové riftogenní pozice

                         D. Adamová: Studium produkce půvabných částc ve srážkách p-p Pb-Pb na LHC

                         D. Zákoucký:  Výzkum tensorové komponenty slabých interakcí

                         V. Wagner: Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích relativistických lehkých iontů na tlustých terčích

 

 

 

 

Zapsal: V. Wagner