Zápis ze zasedání vědecké rady č.6/2003 6. listopadu 2003

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Hořejší, J. Chýla, J. Kvasil, J. Kučera, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. John

Jednalo se o třetí zasedání VR ÚJF z cyklu jednání, které se týkají připravovaného hodnocení ÚJF a předložení jeho nového výzkumného záměru. Bylo věnováno pokračování přehledu jednotlivých výzkumných skupin v ÚJF. Tentokrát šlo hlavně o teoretické skupiny

 1. S. Sotona přednesl zprávu o činnosti a budoucí záměry skupiny, která se zabývá hyperjadernou fyzikou
 2. J. Adam ukázal činnost a výhledy skupiny zabývající se studiem malonukleonových systémů
 3. J. Hošek a J. Dobeš referovali o aktivitách spojených se studiem teoretické subjaderné fyziky a jaderných modelů
 4. P. Exner vystoupil s přehledem skupiny zabývající se matematickou fyzikou.
 5. Kroha a P. Behm hovořili o skupinách studujících reakce s lehkými jádry
 6. J. Dobeš pak o aktivitách spojených s urychlovačem řízenými transmutacemi (ADTT)
Příští zasedání VR ÚJF bude za 14 dní a bude věnováno závěrečnému jednání o výzkumném záměru ústavu.

Dalšími body jednání byly:

 1. Pavel Mikula informoval o semináři vědeckých rad.
 2. Uzávěrka soutěže o Cenu Ústavu jaderné fyziky byla z 31.10. posunuta na 19.11. Vyhodnocení soutěže bude vyhlášeno 15.12. 2003.
         1.  
           

          Vladimír Wagner

          (tajemník VR ÚJF AVČR)