Složení vědecké rady ÚJF AVČR
 

předseda: Ing. J.Kučera, CSc.
místopředseda: RNDr. P. Mikula, DrSc.
jednatel: RNDr. V. Wagner, CSc.

interní členové:

 
 • RNDr. J. Dittrich, CSc.
 • RNDr. V. Havránek , CSc.
 • RNDr. A. Kugler , CSc.
 • Ing. R.Mach , DrSc.
 • Doc.Ing. F. Spurný , DrSc.
 • externí členové:

   
 • Prof. RNDr. J. Hořejší, DrSc. (MFF UK) 
 • Doc. J.Chýla, CSc. (FzU AVCR)
 • Doc. Ing. J. John, CSc. (FJFI ČVUT)
 • Prof. RNDr. J. Kvasil, DrSc. (MFF UK)
 •  

  V. Wagner, únor, 2003