Zapis z 11.zasedani vedecke rady UJF AVCR
 dne 29.03. 2001

Pritomni:   Becvar,  Brabec,    Hnatowicz, Chyla, Kucera, Kugler, Mikula,  Suk
Omluveni:   Dittrich, Kvasil, Mach, Spurny
 
 

Program:

1. VR schvalila zapis z  10. zasedani, tj. z 22.02.2001

2. Problematika kremíkových driftových detektorù - M.Šumbera
Kolega Šumbera informoval VR o soucasné situaci. Zaverecna zprava a clanek o vyvoji a vyrobe SDD (Silicon Drift Detector) v UJF neni doposud napsana, jak bylo pozadovano v usneseni zasedani VR 21.10.1999.  a v usneseni zasedani VR z 15.6.2000. Testy zakladnich elektrickych vlastnosti byly sice dokonceny uz v lednu 2000 (kolega Kuspil), stale vsak neprobehly zaverecne testy detektoru na svazku v CERNu. Dva detektory jsou nyni pripravovany pro experiment DISK v Dubne, kde by snad v budoucnu mohly byt otestovany. Skupina se dale ucastni CERNskych testu jinych SDD, a sice vyrobenych ve firme Canbera podle navrhu italskych kolegu (kolega Kuspil). Dalsi aktivita se tyka analyzy dat z kruhovych SDD pro CERES (kolegyne Kuspilova) a testu nizkonapetovych zdroju (NNZ) pro ITS ALICE (kolega Kuspil). Za vyrobu a testy NNZ   odpovida kolega Wagner ze skupiny kolegy Kuglera.

Reditel UJF ve svem diskuznim vystoupeni kratce shrnul historii SDD v ustavu, investice ustavu do  vystavby laboratore SDD, ktera byla planovana pro testy nasich SDD,  snahy o zrizeni spolecne laboratore s FzU. Z diskuze vyplynulo, ze zrizeni spolecne laboratore s FzU neni v soucasne dobe aktualni (kolega Chyla) avsak FzU je ochotno nechat nase pracovniky provest prislusna mereni v jejich laboratori. Dale bylo v diskuzi  konstatovano ze kapacita skupiny (Sumbera, Kuspil, Kuspilova) nepostacuje pro soucasne reseni vsech  ctyr vyse uvedenych problematik (testy nasich SDD, testy italskych SDD, testy nasich NNZ, ucast v CERESu) nehlede na pomoc kolegu Zakouckeho a Tlusteho pri testech italskych detektoru v CERNu.

VR se usnesla, ze doporucuje pro skupinu kolegy Sumbery a pro nasi ucast v ALICE jako nejvyssi prioritu testy NNZ vyrobenych v CR pro SDD v ITS a dale podporuje nasi ucast na testech SDD vyrobenych podle italskeho navrhu v CERNu spolecne s italskymi kolegy.

3. vystoupeni kolegy Hoska.
Kolega Hosek prezentoval sve aktivity v oblasti hadronove fyziky, vyslovil sve vyhrady ke kritice vyjadrene v posudcich zahranicnich posuzovatelu v lonskem hodnoceni ustavu.

VR se usnesla, ze doporucuje zvazit zarazeni aktivit kolegy Hoska  do odpovidajici skupiny na oddeleni teoreticke fyziky. Dale doporucuje zvysit jeho publikacni vystup a zejmena dotazeni jiz napsanych preprintu, ktere byly zaslany na internetovy server,  do publikace v referovanem zahranicnim casopisu.
 
 

Zapsal A. Kugler


kugler@ujf.cas.cz 
29 brezna, 2001