Zápis z 20. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 28.3. 2002


Přítomni:   Brabec, Dittrich, Hnatowicz, Kučera, Kugler, Kvasil, Mach, Mikula, Spurný, Suk

Omluveni:  Bečvář, Chýla,

Program:

Zapsal: Kugler

 kugler@ujf.cas.cz
8 dubna, 2002