Zápis z 19. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 28.2. 2002


Přítomni:  Bečvář, Brabec, Dittrich, Hnatowicz, Kugler,  Mach, Suk

Omluveni:  Chýla,  Kučera, Kvasil, Mikula, Spurný

Program:

Zapsal: Kugler


 kugler@ujf.cas.cz
28 února, 2002