Zápis z 22. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 26.9. 2002


Přítomni:   Hnatowicz, Mikula, Chýla, Mach, Spurný, Suk, Dittrich, Brabec

Omluveni:  Bečvář, Kvasil, Kučera, Kugler

Program:

Zapsal: Hnatowicz

 kugler@ujf.cas.cz
3 rijna, 2002