Zapis ze 9.zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 25.01. 2001

Pritomni:    Brabec,  Dittrich,   Kucera, Kugler, Kvasil, Mach, Mikula,  Suk
Omluveni: Becvar, Hnatowicz,  Chyla, Spurny
 

Program:

1. VR schvalila zapis z  8. zasedani, tj. z 4.1.2001
 

2. VR vyslechla zaverecne zpravy nasledujicich grantu GA CR

spoluresitel grantu 202/98/0506 Efektivní kvantová teorie pole v elektroslabých a silných interakcích v UJF, Ing. J. Hošek, CSc., se na vedeckou radu  nedostavil z duvodu zahranicni cesty
 

3. VR vyslechla zaverecne zpravy nasledujicich grantu GAAV CR

4. Rozpocet ustavu
Reditel informoval VR o predpokladanem rozpoctu ustavu na rok 2001. Predpoklada se zvyseni vydaju i prijmu rozpoctu. VR souhlasi s navrhem reditele pouzit zvysene prijmy predevsim na zvyseni mzdovych vydaju nejmene o castku vyplyvajici ze zvyseni tarifnich platu a na posileni odpisoveho fondu. VR dale souhlasila s pouzitim stejnych pravidel pro odvody z grantu jako v roce 2000 (viz zapis z 09.03.2000). Dale VR vyslovila souhlas s prednesenymi hlavnimi zamery rozpoctu a zpusobem jeho tvorby, souhlasila s vydelenim pouze 50% odpisu na investice v tomto roce. Dale VR souhlasila, ze detailni rozpocet bude projednan pouze s vedoucimi oddeleni.

5.  Pristi zasedani VR bude 22.2.2001

hlavnim bodem bude projednani rozpisu investic na rok 2001

Zapsal A. Kugler


kugler@ujf.cas.cz 
31 ledna, 2001