Zapis ze zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 22.1.1999

Pritomni:    Brabec, Dittrich,  Hnatowicz, Hosek, Janout, Mares, Mikula, Suk, Wagner
Hoste:       Dlouhy, Dobes, Kroha, Kugler, Stursa, Turek

Program:

1.  Zaverecna grantova zprava - Z.Dlouhy
VR posoudila zaverecnou grantovou zpravu (GACR) Z. Dlouheho: Studium lehkych exotickych jader pomoci svazku radioaktivnich jader. VR souhlasi s tim, ze byly ukoly grantu splneny.

2.   Zprava o cinnosti UJF za rok 1998
J. Dittrich seznamil VR s navrhem zpravy o cinnosti UJF za rok 1998.  VR souhlasi s navrzenym poradim nejdulezitejsich vysledku vedecke cinnosti. VR pozaduje, aby byly napriste nejdulezitejsi vysledky ustavu presentovany na ustavnich seminarich. VR souhlasi se zpravou, s jeji konecnou formou budou clenove VR seznameni dodatecne.

3. Informace o investicich a hospodarskem planu UJF na rok 1999.
J. Dobes oznamil narust investicnich prostredku. Investicni pridel od AV na tzv. modre projekty:  2.5 mil. Kc na diagnosticka radiofarmaka. Pridel z  konkursu AV na nakladna zarizeni: 2.55 mil. Kc. VR souhlasi s tim, aby se na zbyle investice rozdelilo   1.8 mil. Kc z prostredku  na odpisy a 200 tis. Kc z rezervy z roku 98,  tedy dohromady  2 mil. Kc.  Zbyle prostredky z odpisu se prevedou do fondu reprodukce a vyhledove se pouziji na nakladnejsi projekty. O jejich pouziti rozhodne VR.

3. Ruzne
a) Vyzva Z. Janouta k psani popularizacnich clanku do casopisu Rozhledy matematicko-fyzikalni,  vyzva V. Hnatowicze k hledani a ziskavani vyznamnych odborniku (i zahranicnich) pro psani prehledovych  clanku do casopisu Czechoslovak Journal of Physics.
b) V. Brabec - Informace o oborovych medailich, cenach Akademie a cene MSMT "Talent 98". VR doporucuje  navrhnout I. Tomandla (ONF)  na cenu AVCR pro mlade pracovniky do 35 let. VR doporucuje prihlasit do souteze o  cenu MSMT "Talent 98" O. Lebedu (OJS) a D. Krejcirika (OTF).
c) J. Hosek - Navrh na vyhlaseni souteze o Cenu UJF za nejlepsi vedeckou praci. Navrh na zmeny ve vydavani ustavnich preprintu. O  navrzich se bude diskutovat na nejblizsich zasedanich VR.   
 
Pristi zasedani vedecke rady se kona ve ctvrtek, 18. unora 1999, v 9:30 v zasedaci mistnosti UJF.  

J. Mares
jednatel VR
 


mares@ujf.cas.cz
unor, 1999