Zapis ze zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 21. 10. 1999

Pritomni:  Brabec, Dittrich, Exner, Hnatowicz, Hosek, Janout, Kvasil, Mares, Suk
Hoste:     Adam, Dlouhy, Dobes, Kroha, Lukas, Fiser, Mach, Stursa, Tomasek,

Program:

1.  Program podpory rozvoje pristrojoveho vybaveni progresivnich vednich oboru.
     Informace o dalsich navrzich na nakladna zarizeni a projekty.
i) VR souhlasi s navrhem podat v  ramci "Programu podpory rozvoje pristrojoveho vybaveni
progresivnich vednich oboru" (tzv. fialove projekty) do souteze tyto projekty:
monitorovaci system (OU, ORF) (cena 3.32 mil. Kc), merici a registracni zarizeni (ONF) (cena 1.0 mil. Kc).
ii) VR souhlasi s tim, prihlasit 2 projekty- lyofilizator (ORF) (cena 2.16 mil. Kc) a  komora pro rezim kanalovani (ONF) (3.8 mil. Kc) - spolu se zbyvajicimi projekty z jednotlivych oddeleni do konkursu na nakladna zarizeni.
iii) VR souhlasi s navrhem podat v ramci "Programu podpory cileneho vyzkumu a vyvoje" (zlute projekty) do souteze projekt: "M. Fiser (spoluresitele z UK a FJFI ): Vyvoj radiochemickych postupu pripravy radiofarmak na bazi 123I s vyuzitim izotopicky obohacenych plynovych tercu".
iv) Reditel UJF informoval VR o programu vyzkumu a vyvoje "Narodni vyzkumna centra". Predbezne byly z ustavu podany 3 prihlasky.

2.  Investice pro testovaci laborator kremikovych driftovych detektoru.
VR doporucuje pridelit skupine M. Sumbery investice na testovaci laborator Si driftovych detektoru
ve vysi 140 000,- Kc s tim, ze M. Sumbera poda VR do pul roku zpravu o jejich vyuziti.

3. Ruzne.
a)  Soutez o nejlepsi praci UJF
Do souteze se prihlasilo 6 praci. VR jmenovala komisi pro vyhodnoceni praci ve slozeni:
Dittrich (jmenovan reditelem UJF)-predseda komise, Bem, Hnatowicz, Mares, Suk (MFF UK).

b) Zprava o multispektrografu
V. Kroha informoval vedeckou radu o budovani a vyuziti multispektrografu a o fyzikalnich vysledcich na nem namerenych. VR bere na vedomi zamer multispektrograf zlikvidovat.

c) Podnety z porady OTF (J. Hosek):
 i)  problem ustavnich bytu- VR navrhuje zaslat VR AVCR dopis, ve kterem pripomene dulezitost reseni bytove otazky pracovniku akademickych ustavu.
ii)  je zadouci zorganizovat ustavni seminar o moznem budoucim cyklotronu a jeho vyuziti
iii)  navrh konat zasedani VR a ustavni seminare v odpolednich hodinach-
Vzhledem k tomu, ze funkcni obdobi VR konci v lednu 2000, VR nebude termin zasedani menit.

Zapis J. Mares


mares@ujf.cas.cz 
listopad, 1999