Zapis ze 6.zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 21. 9. 2000

Pritomni:   Becvar, Brabec,  Dittrich,  Hnatowicz,  Chyla, Kvasil,, Kugler,  Mach, Mikula, Spurny, Suk
Omluveni:        Kucera
 

Program:

1. VR schvalila zapis z  5. zasedani, tj. z 15.06.2000

2. VR schvalila poradnik navrhu na zahranicni cesty v ramci dohod AV CR ve zneni prednesenem kolegou Dittrichem,
a to vcetne celkoveho poradi
 

3. VR vyslechla prezentace navrhu nakladnych investic na pristi rok uvedenych nize. Schvalila jejich nasledujici poradnik

VR neschvalila navrh "OJR:rotacni terc pro LISE2000" v kategorii nakladnych investic. Doporucuje navrh znovu projednat pozdeji jako standartni
investici. VR dale doporucuje podat zadost o prvni dve investice (ODZ, OJS) do takzv. fialovych projektu.

4. VR doporucuje shromazdeni vedeckych pracovniku ustavu navrhnout za kandidata

5. VR navrhuje na clena VR AVCR kolegu J.Dobese

6.  Ruzne
 

Zapsal A. Kugler


kugler@ujf.cas.cz 
21 zari, 2000