Zapis ze zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 18. 1. 2000

Pritomni:  Brabec, Dittrich, Exner, Hnatowicz, Hosek, Janout, Kvasil, Mares, Mikula, Suk, Wagner
Hoste:      Dobes, Kroha, Kugler, Mrazek, Lukas, Mach, Spurny, Stursa,

Program:

1.  Cestne medaile AVCR
VR obdrzela 2 navrhy na udeleni cestnych medaili AVCR  pro zahranicni vedce, prof.Raucha a prof. Oganessiana. Po delsi diskusi VR odlozila rozhodnuti o podani navrhu  na pristi zasedani VR

2. Vyrocni zprava UJF za rok 1999
VR vzala na vedomi vyrocni zpravu UJF za rok 1999 a nema k ni podstatnych pripominek. VR souhlasi, aby 3 nejvyznamnejsi prace UJF za minuly rok byly uvedeny v poradi predlozenem ve vyrocni zprave.

3. Volby do VR
Vedecka rada UJF vyhlasila volby do pristi vedecke rady na 11. a 14.unora, 2000, a to vzdy od 9:00 do 13:00.
Nepritomni vedecti pracovnici mohou  volit bud emailem  nebo zaslat vyplneny hlasovaci listek v zalepene obalce (detaily viz vyhlaseni volebni komise).  Podle rozhodnuti vedeckych pracovniku UJF budou volby do VR jednokolove; VR bude volena na 3 roky, bude mit 8 internich a 4 externi cleny. VR poverila volebni komisi ve slozeni: A. Cieply, M. Rysavy, V. Havranek, E. Simeckova,  K. Turek pripravou a organizaci voleb.

4. Ruzne
a) Oborova medaile AVCR -  Prof. J. Pisutovi byla  udelena cestna oborova medaile AVCR  E. Macha pro zahranicni vedce.
J. Hosek byl poveren organizaci slavnostniho predani teto medaile, termin bude stanoven po vzajemne dohode.

b) Soutez Talent 99 - VR doporucuje D. Krejcirikovi, aby podal sve prace do souteze MSMT Talent 99. 

Zapis J. Mares


mares@ujf.cas.cz 
leden, 2000