21. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 18.4. 2002


Přítomni:   Brabec, Dittrich, Hnatowicz, Chýla,  Kugler, Kvasil, Mach, Mikula, Spurný, Suk

Omluveni:  Bečvář,  Kučera
 

Program:

Veřejná část

Neveřejná část


Zapsal: Kugler


 kugler@ujf.cas.cz
21 dubna, 2002