Zapis ze zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 14.5.1998

Pritomni:    Brabec, Dittrich, Dobes, Exner, Janout, Kvasil, Lukas, Mares, Mikula, Suk
Hoste:       Adam Jr., Dlouhy, Kroha, Kugler, Mach, Stursa, Sumbera, Vymazal
Omluveni:  Becvar, Hnatowicz

Program:

1.  Stanovisko vedecke rady UJF k spolupraci s SUJV Dubna
Vedecka rada UJF se na svem zasedani dne 14.5.1998 zabyvala otazkou budouci formy spoluprace s SUJV Dubna. Vyslechla informace M. Vymazala a R. Macha o nejruznejsich aspektech soucasneho stavu (financovani, vyjezdy, dlouhodobe i kratkodobe pobyty, spolecne projekty, publikacni cinnost, atd.). V. Brabec prezentoval nazory pracovniku UJF dlouhodobe vyslanych do SUJV, ktere mu zaslali A. Kovalik a L. Majling. Ti jsou jednoznacne pro zachovani plneho clenstvi CR v SUJV. V obsahle diskusi byly rozebirany jak prinosy teto spoluprace tak jeji nedostatky. K prinosum patri pristup k unikatnim experimentalnim zarizenim, tradicni mezinarodni spoluprace, vysoka uroven vedeckych pracovniku SUJV. K nedostatkum spoluprace patri maly podil ciloveho financovani, vysoky prispevek na infrastrukturu, nedostatek mladsich pracovniku, prilis vysoke naklady neodpovidajici poctu vysilanych pracovniku.
Z diskuse vyplynuly dva navrhy:
a) pokracovat ve spolupraci s SUJV ve forme plneho clenstvi
b) zahajit intensivni jednani o prechodu na dvoustrannou smlouvu s SUJV.
Vysledek hlasovani byl: 4 hlasy pro navrh a) a 6 hlasu pro navrh b).
Stanovisko VR UJF je tedy zahajit intensivni jednani o prechodu na dvoustranou smlouvu.

2.  Organizacni zmeny v strukture ustavu 
R. Mach seznamil VR se zamerem vytvorit ze skupin PET, radiofarmak a mezinarodni podpory (Dubna, NEA/OECD, ADTT) samostatne oddeleni. Touto otazkou a zmenami v organizacnim radu ustavu se bude zabyvat pristi zasedani vedecke rady.

3. Ruzne
Slavnostni inaugurace noveho reditele UJF se uskutecni 28. kvetna ve 13:30 v zasedaci mistnosti ustavu.
VR prijala abdikaci J. Dobese, ktery vzhledem k svemu jmenovani odstupuje z vedecke rady UJF. 
VR bude doplnena na zaklade vysledku poslednich voleb.

Pristi verejne zasedani vedecke rady bude 18. cervna, 1998 .

J. Mares
jednatel VR


mares@ujf.cas.cz
kveten, 1998