Zapis z 14.zasedani vedecke rady UJF AVCR
 dne 14.06. 2001

Pritomni:     Brabec, Becvar, Dittrich,  Hnatowicz, Chyla, Kugler, Mach,  Spurny
Omluveni:     Kvasil,  Kucera, Mikula, Suk
 
 

Program:

1. VR schvalila zapis z  13. zasedani, tj. z 26.04.2001
2. vystoupeni kolegy Honzatka.

Kolega Honzatko prezentoval aktivity skupiny za minule obdobi.

VR se usnesla, ze doporucuje

3. vystoupeni kolegy Krohy.

Kolega Kroha prezentoval aktivity skupiny za minule obdobi.

VR ocenuje podstatne zlepseni prace skupiny, zejmena zvyseni poctu publikaci a doporucuje


4. Projekt Katrin

Kolega Dragoun kratce  prezentoval mezinarodni projekt Katrin zamereny na vybudovani noveho spektrometru zamereneho na podstatne zlepseni citlivosti, tj. snizeni limitu hmoty neutrina.

VR souhlasi s ucasti ustavu v projektu KATRIN a doporucuje aby  predstavitelem ustavu v projektu byl dr. Dragoun

5. Projekt Mikrotron

Reditel informoval VR o moznosti prevodu na nas ustav (Akademii) mikrotronu, resp. celeho mikrotronoveho pracoviste, ktere bylo drive soucasti Ustavu nerostnych surovin v Kutne Hore. Toto pracoviste bylo vybudovano na zacatku 90-tych let za pomoci grantu MPO za ucelem analyzy obsahu zlata v horninach a je nyni vlastneno soukromou spolecnosti, ktera je v soucasnosti v konkurzu. Kolegove Randa a Popovic podali informace o technickych parametrech mikrotronu a jeho soucasnem stavu, viz zprava kolegy Randy,

V minulem tydnu bylo pracoviste mikrotronu navstiveno skupinou z ustavu vedenou panem reditelem, bylo konstatovano, ze mikrotron je zrejme mozne prevezt do Reze a je schopen provozu po mensich upravach, viz zprava kolegy Sturzy . V nasledne diskuzi vystoupili mimo jine mozni uzivatele mikrotronu
  VR povazuje ziskani soucasti Mikrotronoveho pracoviste, tj. mikrotronu, nizkopozadove komory a cisteho boxu, za ucelne pro vedecky program ustavu za predpokladu, ze financni naroky cele operace nepresahnou milion Kc.

6. Zmena organizacniho radu

Zastupce reditele informoval VR o narhovane zmene (doplneni) organizacniho radu vyvolane potrebou zridit referat THS zabyvajici se distribuci radiofarmak.

VR souhlasi z navrzenou zmenou Organizacniho radu
 

Zapsal V. Hnatowicz a A. Kugler


kugler@ujf.cas.cz 
21 cervna, 2001