Zápis z 15. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 13.9. 2001


Přítomni: Brabec, Dittrich, Mach, Spurný, Kučera, Suk, Kvasil, Bečvář

Omluveni: Hnatowicz, Mikula, Kugler, Chýla

Program:

Zapsal: Kučera


 kugler@ujf.cas.cz
26 zari, 2001