Zápis z 17. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 10.1. 2002


Přítomni: Bečvář, Brabec, Dittrich, Hnatowicz, Chýla,   Kugler, Kučera,  Spurný, Suk

Omluveni:  Mikula, Mach, Kvasil

Program:

Zapsal: Kugler


 kugler@ujf.cas.cz
22 ledna, 2002