Zápis z 23. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 9.1. 2003


Přítomni:   Brabec, Dittrich, Hnatowicz,  Chýla, Kučera, Kugler, Mach, Mikula, Suk

Omluveni:  Bečvář, Kvasil, Spurný

Program:

Závěrečné zprávy o plnění grantových projektů GA ČR          Cieplý, Ryšavý, Havránek, Kovář, Šimečková
 
        Volby proběhnou dvoukolově, volí vědečtí pracovníci UJF, k zvolení je

Zapsal: A.Kugler


 kugler@ujf.cas.cz
21 ledna, 2003