Zápis z 16. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 08.11. 2001


Přítomni: Brabec, Dittrich, Hnatowicz, Chýla, Mikula, Mach, Kugler, Kučera, Kvasil, Suk

Omluveni:  Bečvář, Spurný

Program:

Zapsal: Kugler


 kugler@ujf.cas.cz
30 listopadu, 2001