Zápis z 18. zasedání vědecké rady ÚJF AV ČR dne 07.2. 2002


Přítomni:  Brabec, Dittrich, Hnatowicz, Chýla, Kučera, Kugler,  Kvasil, Mach, Mikula

Omluveni:  Bečvář, Spurný, Suk

Program:

Zapsal: Kugler


 kugler@ujf.cas.cz
18 února, 2002