Populární články

Vladimír Wagner: Fukušima I poté, knihu vydalo nakladatelství Novela Bohemica a šíří internetové knihkupectví Kosmas. Druhé vydání knihy vyšlo v březnu 2021 pouze v jako E_kniha. Je doplněno o část, která se věnuje událostem, které proběhly od prvního vydání do března 2021. Doplněn je i kalendář událostí na konci knihy. Dostupná je opět na internetovém knihkupectví Kosmas za 100 Kč.

 

Výzkum v jaderné a částicové fyzice a astrofyzice:

 

1.         Cesta k jádru věci – Ústav jaderné fyziky AVČR
(Populární brožura připravená s kolegy J. Adamem a J. Marešem k 50. výročí založení ÚJF v roce 2005)

2.        Jaderná fyzika při vysokých energiích v příštích padesáti letech
(součást projektu "Schránka do budoucnosti - uložená v kopuli velkého planetária na Hvězdárně a planetáriu v Brně")
(vyšlo v internetových novinách IAN č. 301, 22.12.2000)

3.        Jak se vyznat ve všemožných částicích?

(vyšlo v internetových novinách Osel 5. 4. 2008)

4.        Má jaderná fyzika budoucnost a proč ji studovat?

(vyšlo v internetových novinách Osel 4. 2. 2008)

5.        Půvabná popularizační videa Akademie věd

(vyšlo v internetových novinách Osel 30. 5. 2014)

6.        Jak se vyznat v přehršli různých částic?

(vyšlo v internetových novinách Osel 31. 8. 2014)

7.        Cesta k jádru věci

(populární brožura připravená s kolegy o fyzikálním výzkumu v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v roce 2017)

 

Výzkum horké a husté jaderné hmoty:

 

8.        Podivné hvězdy.
(vyšlo v časopise Kozmos, roč. XXX,1999, č. 3, str. 11, přetištěno v Universu - vědecké sekci internetových novin Neviditelný pes, 2. - 8. 1. 2001 a v časopise Natura Plus č. 3, 2001)

9.        Podivná hmota aneb mohou chystané experimenty v Brookhavenu opravdu způsobit zánik Země?
(vyšlo v internetových novinách IAN č. 180, 27.7.1999)

10.   Existence kvark-gluonového plazmatu potvrzena?
(vyšlo v internetových novinách IAN č. 227, 28.2.2000)

11.   Velký třesk a Malý třesk aneb existence kvark-gluonového plazmatu prokázána?
(vyšlo v časopise Kozmos, roč. XXXI, 2000, č. 2, str. 24)

12.   Jak se zkoumá narušení chirální symetrie aneb jak mi vládce podsvětí pomůže zjistit, proč má půvabná ženuška váží 64 kilo, místo méně než 1,4 kg, jak by se dalo očekávat
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 25.10.2001)  

13.   Poznámka k příspěvku o kvarkových hvězdách
(vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXIII,2002,č.5,str.6)

14.   Prokázal urychlovač RHIC existenci kvark-gluonového plazmatu? aneb setkáme se ve vesmíru s kvarkovou hmotou a kvarkovými hvězdami?
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXIV,2003,č.6)  

15.   Co to je a jaké jsou vlastnosti kvark-gluonového plazmatu? aneb co jsme zjistili díky urychlovači RHIC o nové fázi jaderné hmoty
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXVI,2005,č.4 a 5)

16.   Neutronové hvězdy v laboratoři (horká a hustá jaderná hmota)
( vyšlo v časopise Vesmír, 2005, č.11)

17.   Studium vlastností horké a husté jaderné hmoty
( vyšlo v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie roč. 51,2006,č.2,str.112)

18.   Den konce světa aneb mohou chystané experimenty na urychlovačích opravdu způsobit zánik Země?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes  19.3.2007)

19.   Jak poznat nejsilnější sílu aneb jak experiment HADES studuje změny vlastností částic ve velmi horkém a hustém prostředí

( ve vypilovanější zkrácené verzi vyšlo v časopise Vesmír, 2007, č.12)

20.   Srážky atomových jader olova produkují kvark-gluonové plazma

(vyšlo v internetových novinách Osel  2. 12. 2010)

21.   Jak se zkoumá hmota s těmi nejvyššími teplotami?

( ve vypilovanější zkrácené verzi vyšlo v časopise Vesmír, 2018, č.12)

22.   Česká republika se stává přidruženým členem konsorcia FAIR

(vyšlo v internetových novinách Osel 21. 1. 2019)

23.   Jak se podívat do nitra srážejících se neutronových hvězd

(vyšlo v internetových novinách Osel 27. 8. 2019)

24.   Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

(vyšlo v časopise Vesmír, 2019, č.11)

25.   Jaký bude následník urychlovače LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel 22. 4. 2020)

26.   Studium nitra neutronových hvězd

(vyšlo v internetových novinách Osel 26. 4. 2021)

 

LHC, Tevatron a hledání Higgse

 

27.   Kdo polapí Higgse? aneb hon na poslední chybějící částici standardního modelu
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXV,2004,č.2)

28.   Proč urychlovač LHC a jeho experimenty vypadají tak, jak vypadají.

(vyšlo v internetových novinách Osel 7. 1. 2008) 

29.   Vpuštění prvních protonů do největšího urychlovače na světě je za dveřmi

(vyšlo v internetových novinách Osel 31. 5. 2008)

30.   Ohrožuje spuštění urychlovače LHC naši existenci?

(vyšlo v internetových novinách Osel 21. 6. 2008)

31.   Jak pokračuje spouštění největšího urychlovače?

(vyšlo v internetových novinách Osel 28. 8. 2008)

32.   V laboratořích CERNu začíná největší experiment lidstva

(pracovní verze článku, který vyšel v časopise 21. století v čísle na listopad 2008 )

33.    Tevatron a LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel 13. 9. 2008)

34.   Velký srážeč hadronů před spuštěním

(vyšlo v časopise AVČR Národní 3 10. 9. 2008)

35.   Zpráva o pokrocích a problémech na urychlovači LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  19. 9. 2008)

36.   Zkrat na urychlovači LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  22. 9. 2008)

37.   Proč potřebuje naše civilizace urychlovač LHC a hrozí nám od něj nebezpečí?

(vyšlo v internetových novinách Osel  29. 9. 2008)

38.   Vyšetřování nehody na urychlovači LHC a jak probíhá oprava

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 12. 2008)

39.   Jak je to s pastí na černé díry vytvořené pomocí LHC doopravdy?

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 7. 2009)

40.   Opět LHC a Tevatron

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 8. 2009)

41.   LHC znovu spuštěn

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 11. 2009)

42.   První srážky protonů na urychlovači LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 11. 2009)

43.   Nové výborné zprávy z urychlovače LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  1. 12. 2009)

44.   Urychlovač LHC – rekapitulace a plány

(vyšlo v internetových novinách Osel  1. 1. 2010)

45.   LHC začíná se srážkami s celkovou energií 7 TeV

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 3. 2010)

46.   Stroj na zkoumání počátku vesmíru se konečně rozběhl

(vyšlo v časopise Kozmos, roč.XLI, 2010, č. 2)

47.   Jak se daří urychlovači LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 11. 2010)

48.   Čeští učitelé opět v laboratoři CERN

(vyšlo v internetových novinách Osel  1. 1. 2011)

49.   Objevili na Tevatronu novou částici?

(vyšlo v internetových novinách Osel  6. 4. 2011)

50.   Jak se v roce 2011 dařilo urychlovačům LHC a Tevatron

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 12. 2011)

51.   Je, nebo není higgs potvrzen?

(vyšlo v internetových novinách Osel  13. 12. 2011)

52.   Pozorují higgse i na datech z Tevatronu?

(vyšlo v internetových novinách Osel  12. 3. 2012)

53.   Další krok k ulovení higgse

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 4. 2012)

54.   Další krok k důkazu existence Higgsova bosonu

(vyšlo v internetových novinách Osel  4. 7. 2012)

55.   Experiment LHCb hlásí další vítězství standardního modelu

(vyšlo v internetových novinách Osel  13. 11. 2012)

56.   Co přinesly tři roky provozu urychlovače LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 5. 2013)

57.   Nobelova cena za fyziku pro Petera W. Higgse a Francoise Englerta

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 10. 2013)

58.   Kulaté výročí evropské laboratoře částicové fyziky CERN

(vyšlo v internetových novinách Osel  31. 8. 2014)

59.   První srážky s energií 13 TeV na urychlovači LHC

(vyšlo v internetových novinách Osel  23. 5. 2015)

60.   Nová etapa urychlovače LHC v cestě za fyzikou z počátku vesmíru
( vyšlo v časopise Kozmos, 2015, č. 5 a č. 6)

61.   Nejrychleji rotující kapalinou je kvark-gluonové plazma

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 8. 2017)

62.   Studium vzácných rozpadů pomocí experimentů na urychlovači SPS

(vyšlo v internetových novinách Osel  4. 8. 2020)

63.   Rozptyl fotonů na fotonech

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 8. 2020)

64.   Urychlovač LHC na staru nového období urychlování

(vyšlo v internetových novinách Osel  31. 3. 2021)

 

Výzkum antihmoty:

 

65.   Pootevření okna do antisvěta.
(vyšlo v novinách Rovnost 9. 1. 1996, str. 11, přetištěno v Universu - vědecké sekci internetových novin Neviditelný pes, 18. 10. 2001)

66.   Konečně antivodík.
(vyšlo v časopise Kozmos,  roč. XXVII, 1996, č.3, str.2)

67.   Konečně více antivodíku.
(vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXIII,2002,č.6,str.6)

68.   Spojení světa a antisvěta – „metastabilní“ koexistence vázaného systému částice a antičástice je stále exotika.

(vyšlo v internetových novinách Osel 17. 9. 2007) 

69.   Jak je to s „oblakem antihmoty“ v Galaxii

(vyšlo v internetových novinách Osel 29. 1. 2008) 

70.   Příprava vesmírného lovu antihmoty

(vyšlo v internetových novinách Osel 26. 3. 2008) 

71.   Nobelova cena za fyziku v roce 2008

(vyšlo v internetových novinách Osel  7. 10. 2008)

72.   Bude padat kámen z antihmoty na Zemi jinak než kámen z hmoty?

(vyšlo v internetových novinách Osel  19. 1. 2009)

73.   Jak sdělit mimozemské civilizaci, která ruka je levá a že jsme z hmoty a ne antihmoty

(vyšlo v časopise Kozmos, roč.XL, 2009, č.1 a v internetových novinách Osel  18. 2. 2009)

74.   Andělé a démoni aneb jak se v laboratoři CERN opravdu vyrábí antihmota

(vyšlo v internetových novinách Osel  13. 4. 2009)

75.   Past na antihmotu přece jen raketoplán ke stanici ISS dopraví

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 10. 2009)

76.   Další velmi exotický obyvatel antihmotné ZOO

(vyšlo v internetových novinách Osel  6. 3. 2010)

77.   Nejtěžší potvrzené antijádro je nyní antihelium 4

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 4. 2011)

78.   Jaká je gravitační síla mezi hmotou a antihmotou?

(vyšlo v internetových novinách Osel  7. 2. 2012)

79.    Velmi přesné porovnání poměru hmotnosti a náboje u jader a antijader

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 8. 2015)

80.   Co by znamenal rozdíl mezi velikostí magnetického momentu protonu a antiprotonu?

(vyšlo v Akademickém bulletinu  únor 2017)

81.   Extrémně přesná měření asymetrie mezi hmotou a antihmotou

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 2. 2017)

82.   Blíží se začátek měření gravitační interakce mezi hmotou a antihmotou

(vyšlo na internetovém serveru VTM  2. 3. 2017)

 

Kosmologie a částicová fyzika

 

83.   Proč je ve vesmíru více hmoty než antihmoty?
(vyšlo v časopise Kozmos, roč. XXXI, 2000, č. 6, str. 14, přetištěno v časopise Natura Plus č. 4, 2001)

84.   Je kosmologie mytologií aneb úvaha experimentálního fyzika o kosmologických hypotézách a modelech
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXIV,2003,č.1, v upravené a doplněné verzi v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie roč. 48,2003,č.3,str.193)  

85.   Ozvěny počátku vesmíru aneb Za co byla udělena Nobelova cena za fyziku v roce 2006
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes  9.10.2006)

86.   Co přinese urychlovač LHC pro kosmologii?
(
vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXVIII, 2007, č.1 a 2) 

87.   Jak vznikl přebytek hmoty nad antihmotou

(vyšlo v internetových novinách Osel  25. 12. 2012)

88.   Na potvrzení existence reliktních gravitačních vln si ještě budeme muset počkat

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 10. 2014)

89.   Byly už konečně přímo pozorovány gravitační vlny?

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 2. 2016)

90.   Evropa na cestě k vesmírné detekci gravitačních vln

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 2. 2016)

91.   Po sto letech potvrzeny gravitační vlny

(vyšlo v internetových novinách Akademický bulletin duben 2016)

92.   Tak už je tu další případ detekce gravitačních vln.

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 6. 2016)

93.   Další kolize černých děr zaznamenaná pomocí gravitačních vln

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 9. 2017)

94.   Letošní nositelé Nobelových cen za fyziku – malé resumé

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 10. 2017)

95.   První detekce gravitačních vln ze splynutí neutronových hvězd

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 10. 2017)

96.   Rychlost šíření gravitačních vln

(vyšlo v internetových novinách Osel  12. 11. 2017)

97.   Je kosmologie mytologií?

(vyšlo v internetových novinách Osel  25. 2. 2018)

98.   Jak nasyslit palivo pro naši osamělou vzdálenou budoucnost?

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 6. 2018)

99.   Detekce gravitačních vln od nejtěžší černé díry

(vyšlo v internetových novinách Osel  9. 12. 2018)

100.Zaznamenáváme stále více gravitačních vln

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 5. 2019)

101.Je mikrovlnné záření způsobeno tepelným zářením mezigalaktického prachu?

(vyšlo v internetových novinách Osel  26. 1. 2020)

102.Jak se zkoumá vesmírná produkce prvků v laboratoři

(vyšlo v internetových novinách Osel  26. 1. 2020)

103.Vznik zatím nejtěžší černé díry pozorovaný pomocí gravitačních vln

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 9. 2020)

104.Letošní Nobelova cena za fyziku je za černé díry

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 10. 2020)

 

Temná hmota:

 

105.Temná hmota in flagranti
( vyšlo v časopise Ekonom, 2006, č.37, str. 56)

106.Rozhodne hmotnost neutrina aneb temná hmota nebo modifikace gravitačních zákonů?
(vyšlo na internetových stánkách ASTRO, v internetových novinách Neviditelný pes  21.9.2006 a ve zpravodaji ČAS Kosmické rozhledy z říše hvězd 6/2006, str. 17)

107.Temná hmota in flagranti
( vyšlo v časopise Vesmír, 2006, č.12)

108.Mohou opravdu červení trpaslíci zrušit potřebu temné hmoty?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  6. 12. 2010)

109.Další přímý důkaz existence temné hmoty

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 7. 2011, vyšlo i v rumunském překladu)

110.Co vše dnes víme o temné hmotě?

(vyšlo v internetových novinách Osel  19. 1. 2014)

111.Pozoruje AMS spektrometr produkty částic temné hmoty?

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 9. 2014)

112.Co nám řeklo pozorování antiprotonů pomocí zařízení AMS o temné hmotě?

(vyšlo v internetových novinách Osel  13. 7. 2015)

 

Kosmické záření:

 

113.Záblesky gama – největší ohňostroje ve vesmíru

(vyšlo v internetových novinách Osel  25. 5. 2009)

114.Kosmické záření a oblačnost – CERN hledá souvislosti

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 11. 2009)

115.Záření gama – okno do nejenergetičtější části vesmíru

(vyšlo v časopise Astropis, ročník XVII, speciální číslo 14. 10. 2010)

116.Stratosférický balón – let Fík 2

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 3. 2017)

117.Čtenáři Osla byli první u gondoly stratosférického balónu

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 3. 2017)

 

Výzkum neutrin:

 

118.Problémy s hmotností neutrina.
(vyšlo v časopise Kozmos,  roč. XXIX, 1998, č.2, str., přetištěno v Universu - vědecké sekci internetových novin Neviditelný pes, 6 - 8. 2. 2001)

119.žký kalibr na nejlehčí částici
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes  4.12.2006)

120.Neutrina – jedny z nejlehčích a nejpodivuhodnějších částic

(vyšlo v internetových novinách Osel  26. 11. 2009)

121.Kde všude vznikají neutrina?

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 12. 2009)

122.Jak neutrina lovit – detektory neutrin

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 1. 2010)

123.Měření teploty ozónové vrstvy pomocí detektoru neutrin

(vyšlo v internetových novinách Osel  23. 1. 2010)

124.Oscilace neutrin – cesta k nové fyzice

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 4. 2010)

125.První přímé pozorování oscilace mionového neutrina na tauonové

(vyšlo v internetových novinách Osel  1. 6. 2010)

126.Neutrinové okno do vesmíru

(vyšlo v časopise Astropis, ročník XVII, speciální číslo 14. 10. 2010)

127.Nastává zlatý věk neutrinové astronomie

(vyšlo ve dvou částech v časopise Kozmos, roč.XLI, 2010, č. 6  a roč.XLII, 2011, č.1)

128.Překračují neutrina mezní rychlost světla?

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 9. 2011)

129.Nadsvětelné rychlosti neutrin přežily první zkoušku

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 11. 2011)

130.Vylučuje opravdu experiment ICARUS výsledky experimentu OPERA?

(vyšlo v internetových novinách Osel  22. 11. 2011)

131.Je nadsvětelná rychlost neutrin realitou?

(vyšlo v časopise Kozmos, 2012, ročník XLIII, číslo 1)

132.První výsledky neutrinového experimentu v Daya Bay

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 3. 2012)

133.Opět neutrina – jedno potvrzení a jedno popření

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 4. 2012)

134.Jak zachytit neutrina ze vzdálených supernov

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 4. 2013)

135.Co opravdu říká supernova SN1987A k rychlosti světla

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 7. 2014)

136.Slunce bude i za sto tisíc let svítit stejně jako teď

(vyšlo v internetových novinách Osel  22. 1. 2015)

137.Nobelova cena za fyziku v roce 2015 je za prokázání oscilací neutrin

(vyšlo v internetových novinách Osel  6. 10. 2015)

138.Anomálie v produkci reaktorových antineutrin vysvětlena

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 4. 2017)

139.Spektrometr KATRIN provedl první „vážení“ nejlehčí známé částice - neutrina

(vyšlo v internetových novinách Osel 16. 9. 2019)

140.První detekce příspěvku neutrin z CNO cyklu

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 12. 2020)

 

Výzkum exotických jader:

 

141.Jak asi „voní“ hassium? aneb další oxid s příponou –ičelý do školní sbírky
( vyšlo v časopise Vesmír, 2006, č.5)

142.Pojmenování nového supertěžkého prvku na obzoru aneb jak se získávají a zkoumají supertěžké prvky

(vyšlo v internetových novinách Osel  22. 6. 2009)

143.Návrh na pojmenování nového prvku zní kopernicium

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 8. 2009)

144.Uznána existence dalších dvou supertěžkých prvků

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 6. 2011)

145.Existence prvku s protonovým číslem 113 potvrzena

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 9. 2012)

146.Jak se připravují a studují supertěžké prvky

(vyšlo na internetovém serveru Atominfo  31. 12. 2012)

147.Nový typ složených částic – pentakvarky – konečně prokázán?
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXVI,2005,č.6 a roč.XXXVII,2006, 1)

148.Budeme opravdu přepisovat učebnice?

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 9. 2010)

149.Uznány hned čtyři supertěžké prvky

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 1. 2016)

150.Jak se produkují a studují supertěžké prvky?

(vyšlo v internetových novinách Osel  29. 1. 2016)

151.Další čtyři supertěžké prvky mají svá jména.

(vyšlo v internetových novinách Osel  10. 6. 2016)

152.Hranice Mendělejevovy tabulky

(vyšlo v časopise Vesmír č. 11 rok 2016)

153.Oganesson – chemické vlastnosti nejtěžšího známého prvku.

(vyšlo v internetových novinách Osel 2. 3. 2018)

154.Továrna na supertěžké prvky se rozjíždí.

(vyšlo v internetových novinách Osel 28. 10. 2018)

155.Hranice Mendělejevovy tabulky

(vyšlo jako studijní text 60. ročníku fyzikální olympiády 2018)

156.Multikvarky nebo hadronové molekuly?

(vyšlo v internetových novinách Osel 7. 9. 2020)

157.Jak popsat atomové jádro?

(vyšlo v internetových novinách Osel 2. 5. 2021)

158.Novinky ve studiu velmi těžkých a supertěžkých prvků

(vyšlo v internetových novinách Osel 8. 5. 2021)

 

Výzkum jaderných reakcí:

 

159.Využití Trojského koně v jaderné astrofyzice

(vyšlo v internetových novinách Osel  25. 7. 2009)

160.Jak se zkoumají reakce neutronů v Uppsale

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 3. 2010)

 

Podivnosti kvantového světa:

 

161.Přeměna fotonů na částice s nenulovou klidovou hmotností byla pozorována již dávno.
(vyšlo v časopise Vesmír, roč. 77, 1998 , č.8 , str. 456)

162.Vakuum ve skutečnosti prázdnota není aneb kouzla kvantové fyziky
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXVI,2005,č.1)

163.Podivnosti kvantového světa

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 6. 2010)

164.Není teplota jako teplota ani chladno jako chladno

(vyšlo v internetových novinách Osel  2. 1. 2011)

165.Jak se dosahuje a měří záporná spinová teplota

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 1. 2011)

166.Kvantová teleportace na rekordní vzdálenosti

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 6. 2012)

167.Přesnost atomových hodin, GPS a teorie relativity

(vyšlo v internetových novinách Osel 19. 1. 2008 a v upravené formě v časopise Svět číslo 7 v roce 2008) 

168.Pro někoho rentgenový laser, pro jiného gama laser

(vyšlo v internetových novinách Osel 30. 1. 2008)

169.Magnetka mionu míří k nové fyzice

(vyšlo v internetových novinách Osel 8. 4. 2021)

 

Hmota z vesmíru a její zkoumání i jadernými metodami:

 

170.Chyť padající hvězdu

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 7. 2009)

171.Zkoumání vzorků z Měsíce u nás

(vyšlo v internetových novinách Osel  6. 8. 2009)

172.Bunburra Rockhole

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 9. 2009)

173.Nový meteorit s rodokmenem se jmenuje Košice

(vyšlo v internetových novinách Osel  2. 4. 2010)

 

Jaderná technika:  

 

Jaderná fyzika a technologie pro vesmír:

 

174.Několik doplnění k poznámce o radioizotopovém zdroji sondy Cassini a možnosti ohrožení při jejím průletu okolo Země.

(vyšlo v internetových novinách IAN č. 178, 27.7.1999)

175.Jaderná energie pro meziplanetární sondy.
(vyšlo ve zpravodaji Pražské pobočky ČAS Corona Pragensis č. 9 a 10, 1999)

176.Využití jaderné energie v sovětském kosmickém programu.
(doplnění, které se stalo součástí článku J. Duška " Nebezpečné pády", který vyšel v IAN č. 256, 9. 6. 2000)

177.Je možná kosmická budoucnost lidstva?

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 10. 2007)

178.Co přinesla trnitá cesta japonské sondy Nozomi k Marsu?
( vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXVIII,2007,č.3 a v internetových novinách Osel 12. 3. 2008)

179.Jaderné zdroje pro vesmírnou kolonizaci
(
vyšlo v časopise Kozmos, roč.XXXIX,2008,č.1, 2, 3 a 4, s aktuálním dodatkem v internetových novinách Osel 11. 8. 2008)

180.Jak přežít ve vesmíru se zářením

(vyšlo v internetových novinách Osel 7. 11. 2008)

181.Vypuštění Marsovské vědecké laboratoře (MSL) se odkládá

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 12. 2008)

182.Je možná hvězdná budoucnost lidstva?

(vyšlo v internetových novinách Osel 25. 7. 2013)

183.Jak získat energii na hranicích Sluneční soustavy

(vyšlo v časopise Astropis, ročník 2015, speciální číslo 2015)

184.Cesty do vesmírných dálek se odkládají

(vyšlo v časopise Vesmír, ročník 2016, číslo 3)

185.Sonda Juno napájena solárními bateriemi dorazila k Jupiteru

(vyšlo v internetových novinách Osel 3. 7. 2016 a na serveru Kosmonautix)

186.Kdy budou potřeba kapitáni slunečních plachetnic?

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 7. 2016 a na serveru Kosmonautix)

187.Gravitačním prakem střílíme do mezihvězdného prostoru

(vyšlo v internetových novinách Osel 19. 8. 2016 a na serveru Kosmonautix)

188.Raketové nosiče – pořád trochu sázka do loterie

(vyšlo v internetových novinách Osel 15. 9. 2016)

189.Jak vypadá situace okolo mikrovlnného (EM) motoru

(vyšlo v internetových novinách Osel 29. 11. 2016 a Kosmonautix 29. 11. 2016)

190.Na cestě k vesmírnému výtahu

(vyšlo v internetových novinách Osel 17. 8. 2017 a Kosmonautix 19. 8. 2017)

191.Budeme létat skrz červí díry nebo s warpovým pohonem?

(vyšlo v internetových novinách Osel 29. 9. 2017 a Kosmonautix 3. 9. 2017)

192.Budou základny pro vesmírnou kolonizaci u červených trpaslíků?

(vyšlo v internetových novinách Osel 4. 3. 2018)

193.Začnou se ve vesmíru konečně využívat jaderné reaktory?

(vyšlo v internetových novinách Osel 5. 5. 2018, oEnergetice 10. 5. 2018 a Kosmonautix 14. 5. 2018)

194.Čínské dobývání Měsíce pokračuje

(vyšlo v internetových novinách Osel 8. 12. 2018)

195.Evropa na cestě k radionuklidovým zdrojům pro vesmír

(vyšlo v internetových novinách Osel 15. 12. 2018 a Kosmonautix 17. 12. 2018)

196.Nefritový králík se probudil po měsíční noci

(vyšlo v internetových novinách Osel 1. 2. 2019 a kosmonautix 2. 2. 2019)

197.Evropský radionuklidový zdroj pro vesmírné aplikace už dodává elektřinu

(vyšlo v internetových novinách Osel 5. 5. 2019 a kosmonautix 6. 5. 2019)

198.Družice s českou účastí poletí do vesmíru

(vyšlo v internetových novinách Osel 3. 7. 2019 a kosmonautix 3. 7. 2019)

199.Na jižním pólu Měsíce bude brzy husto

(vyšlo v internetových novinách Osel 14. 7. 2019 a kosmonautix 18. 7. 2019)

200.Pro odpad na Měsíc

(vyšlo v internetových novinách Osel 17. 8. 2019 a kosmonautix 19. 8. 2019)

201.Indickému modulu Vikram se pravděpodobně nepodařilo měkce přistát na Měsíci

(vyšlo v internetových novinách Osel 17. 8. 2019 a kosmonautix 19. 8. 2019)

202.CHEOPS – první evropská družice zaměřená na detailní studium exoplanet

(vyšlo v internetových novinách Osel 22. 12. 2019)

203.Připravuje se další etapa čínského dobývání Měsíce

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 6. 2020 a kosmonautix 12. 6. 2020)

204.Tři pozemské sondy letí k Marsu

(vyšlo v internetových novinách Osel 30. 7. 2020)

205.Čína míří k odběru vzorků z Měsíce

(vyšlo v internetových novinách Osel 26. 11. 2020 a kosmonautix 28. 11. 2020)

206.Materiál z potenciálně nebezpečné planetky míří k Zemi

(vyšlo v internetových novinách Osel 28. 11. 2020 a kosmonautix 30. 11. 2020)

207.Identifikace míst přistání Lun 16, 20, 23 a 24 na povrchu Měsíce

(vyšlo v internetových novinách Osel 30. 11. 2020 a kosmonautix 1. 12. 2020)

208.Tři pozemské sondy doletěly k Marsu

(vyšlo v internetových novinách Osel 12. 2. 2021)

209.Vesmírná navigace pomocí pulsarů

(vyšlo v internetových novinách Osel a Kosmonautix 12. 5. 2021)

210. Další vozítko na Marsu

(vyšlo v internetových novinách Osel a Kosmonautix 23. 5. 2021)

211.Jak chránit kosmonauty před radiací?

(vyšlo v internetových novinách Osel a Kosmonautix 17. 6. 2021)

212. Marsovské vozidlo Perseverance začne sbírat vzorky hornin

(vyšlo v internetových novinách Osel 25. 7. 2021)

 

Jaderná energetika:

 

213.Rychlý jaderný reaktor BN600 – spolehlivý civilní služebník

(vyšlo v internetových novinách Osel 9. 4. 2008)

214.Reaktory III. generace aneb jaké reaktory se staví teď a budou stavět v nejbližších desetiletích

(vyšlo v internetových novinách Osel 4. 5. 2008)

215.Bude dost surovin pro jadernou energetiku?

(vyšlo v internetových novinách Osel 18. 7. 2008)

216.Současná situace s novými jadernými elektrárnami v Evropě

(vyšlo v internetových novinách Osel 25. 1. 2009)

217.Rychlé jaderné reaktory a využití thoria v Indii

(vyšlo v internetových novinách Osel 26. 4. 2009)

218.Japonsko – země s třetí největší jadernou energetikou

(vyšlo v internetových novinách Osel 18. 5. 2009)

219.Nové reaktory pro Temelín

(vyšlo v internetových novinách Osel  13. 11. 2009)

220.Rok 2010 – zlomový pro rychlé jaderné reaktory

(vyšlo v internetových novinách Osel  12. 2. 2010)

221.Jaderná energetika na prahu roku 2011

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 2. 2011)

222.Jaderná energetika v roce 2011

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 1. 2012)

223.Jaderná energetika na prahu roku 2013

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 12. 2012, anglická verze vyšla ve speciálním čísle časopisu Energetika pro Evropské jaderné fórum v květnu2013 v Praze)

224.Jaderná energetika na prahu roku 2014

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 1. 2014)

225.Jaderná energetika v roce 2014

(vyšlo v časopise Energetika květen 2014 a v časopise Bezpečnost jaderné energie)

226.Historická událost v jaderné energetice

(vyšlo v internetových novinách iDnes a v odbornější verzi ve zpravodaji ČNS v červenci 2014)

227.Jaderná energetika na prahu roku 2015

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 12. 2014)

228.Jaderná energetika v roce 2015

(vyšlo v časopise Energetika květen 2015)

229.Je opravdu v okolí jaderných elektráren vyšší výskyt dětské leukemie?

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 12. 2015)

230.Jaderná energetika na prahu roku 2016

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 12. 2015)

231.Jaderná energetika v roce 2016

(vyšlo v časopise Energetika květen 2016)

232.Letošní milníky ruské jaderné energetiky

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 8. 2016 a Oenergetice 5. 9. 2016)

233.Jak je to s budoucností jaderné energetiky?

(vyšlo v internetových novinách Oenergetice 1. 8. 2016 a 15. 8. 2016)

234.První reaktor III+ generace běží na plný výkon

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 10. 2016)

235.Plovoucí jaderné elektrárny

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 11. 2016 a oEnergetice 6. 12. 2016)

236.Jaderná energetika na prahu roku 2017

(vyšlo v internetových novinách Osel  4. 1. 2017)

237.Jaderná energetika na prahu roku 2017

(vyšlo v internetových novinách oEnergetice  5. 1. 2017)

238.Současný stav a budoucnost jaderné energetiky

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 9. 2017)

239.Jaderná energetika v roce 2017

(vyšlo v časopise Energetika prosinec 2017 a v časopise Bezpečnost jaderné energie)

240.Jaderná energetika v roce 2017

(vyšlo v internetových novinách Osel  25. 1. 2018)

241.Na bloku Novovoroněž 6 se poprvé překonfigurovala aktivní zóna

(vyšlo v internetových novinách Osel  9. 5. 2018)

242.Nové reaktory III+ generace v provozu

(vyšlo v internetových novinách Osel 13. 7. 2018 a oenergetice 18. 7. 2018)

243.Jaké jsou ceny za reaktory III+ generace?

(vyšlo v internetových novinách Osel 9. 8. 2018 a oenergetice 14. 8. 2018) 

244.Jaderná energetika v roce 2018

(vyšlo v časopise Energetika prosinec 2018 a v časopise Bezpečnost jaderné energie)

245.Jaderná energetika v roce 2018

(vyšlo v internetových novinách Osel 7. 1. 2019)

246.Jaderná energetika v roce 2018

(vyšlo na internetovém serveru Oenergetice 9. 1. 2019)

247.Korejský jaderný program

(vyšlo v internetových novinách Osel 5. 5. 2019 a serveru Oenergetice 6. 5. 2019)

248.Konečně se alespoň v Číně budují jaderné reaktory bez zpoždění

(vyšlo internetových novinách Osel 31. 5. 2019 a serveru Oenergetice 3. 6. 2019)

249.Jaderná energetika v roce 2019

(vyšlo v časopise Energetika listopad 2019)

250.Odpad, nebo surovina?

(vyšlo v časopise Vesmír, 2019, č.12)

251.Jaderná energetika v roce 2019

(vyšlo internetových novinách Osel 14. 2. 2020 a serveru Oenergetice v únoru 2020)

252.První reaktor Běloruské elektrárny je připraven ke spuštění

(vyšlo internetových novinách Technet iDnes 24. 2. 2020)

253.Kolik stojí likvidace vysloužilé jaderné elektrárny?

(vyšlo internetových novinách Osel a Oenergetice 25. 2. 2020)

254.Rok 2020 – další zlom v zavádění reaktorů III. generace

(vyšlo internetových novinách Osel a Oenergetice 5. 9. 2020)

255.Jaderná energetika 2020

(vyšlo v časopise Energetika listopad 2020)

256.Jaderná energetika v roce 2020

(vyšlo internetových novinách Osel 5. 1. 2021)

257.Pokrok v oblasti malých modulárních reaktorů v roce 2020

(vyšlo internetových novinách Osel 18. 1. 2021)

258.Jaderná energetika v roce 2020

(vyšlo internetových novinách Osel 5. 1. 2021)

259.Rok 2020 byl pro jadernou energetiku zlomový (rozhovor)

(vyšlo novinách Halo noviny 12. 3. 2021)

260.V prvním úložišti vyhořelého jaderného paliva začala ražba tunelu pro uložení odpadu

(vyšlo internetových novinách Osel a oEnergetice 9. 5. 2021)

261.Začala výstavba rychlého olovem chlazeného reaktoru BREST-OD-300

(vyšlo internetových novinách Osel a oEnergetice 8. 6. 2021)

 

Budoucí technologie pro jadernou energetiku:

 

262.Reaktory IV. generace aneb jak by mohla jaderná energetika vypadat za zhruba dvacet až čtyřicet let

(vyšlo v internetových novinách Osel 16. 5. 2008)

263.Jaderné reaktory IV. generace využívající roztavené soli

(vyšlo v internetových novinách Osel  10. 6. 2010)

264.Realita okolo thoriových reaktorů

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  29. 2. 2012)

265.Koncepce urychlovačem řízených jaderných transmutací.

(vyšlo v internetovém časopise AmberZine v rubrice Occamova břitva, 1998)

266.Budeme spalovat jaderný odpad pomocí zařízení s urychlovačem?
(vyšlo v Universu - vědecké sekci internetových novin Neviditelný pes, 8. 7. 2002)

267.Produkce neutronů v reakcích relativistických protonů na tlustých terčích
(vyšlo jako příspěvek do sborníku 14. konference českých a slovenských fyziků v Plzni ve dnech 9.-12. 9. 2002, str 172)

268.MEGAPIE

(vyšlo v internetových novinách Osel 11. 9. 2007) 

269.Co to jsou urychlovačem řízené transmutory a budeme je někdy využívat?

(vyšlo v internetových novinách Osel 6. 7. 2008)

270.Kdy se bude jaderná fúze využívat pro výrobu energie?

(vyšlo v internetových novinách Osel 3. 12. 2008)  

271.Po čtyřech stoletích obživl na Starém městě Golem

(vyšlo v internetových novinách Osel 20. 9. 2009 a v modifikované podobě v Československém časopisu pro fyziku č. 6 z roku 2009 )

272.Vyjádření k aktuálnímu stavu studia termojaderné fuze

(vyšlo v časopise ČAS pro mládež Hvězdný poslíček červen 2012)

273.Proč italská fúze nemůže fungovat

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 1. 2011)

274.Ani další ukázka „studené fúze“ pochybnosti nerozptýlila

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 11. 2011)

275.Co říkají nové informace o zařízení E-Cat Andrea Rossiho

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 10. 2014)

276.Jak daleko jsme pokročili k jaderné fúzi?

(vyšlo v internetových novinách Osel a oEnergetice 17. 5. 2020)

277.Budeme spalovat jaderný odpad urychlovačem řízeným transmutorem?

(vyšlo v internetových novinách Osel  a oEnergetice 3. 6. 2020)

278.Spuštění ruského tokamaku T-15MD

(vyšlo na serveru Sputnik 1. 7. 2021)

 

Jaderné havárie (hlavně Fukušima):

 

279.Přehled čísel týkajících se vlivu radiace na člověka
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  5. 5. 2006)

280.Japonsko: přírodní katastrofa zasáhla čtyři jaderné elektrárny

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 3. 2011)

281.Důležité jsou proporce

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 3. 2011)

282.Radiační situace ve Fukušimě a okolí

(vyšlo v internetových novinách Osel  4. 4. 2011)

283.Jak to bylo s jadernými nehodami v Japonsku
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  7. 4. 2011)

284.Je Fukušima jako Černobyl?

(vyšlo v internetových novinách Osel  17. 4. 2011)

285.Jak se chladí Fukušima?

(vyšlo v internetových novinách Osel  6. 5. 2011)

286.Havárie elektrárny Fukušima

(vyšlo v časopise ÚJV Jadderník  v červnu 2011)

287.Květnové pokroky i problémy při stabilizaci situace ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 6. 2011)

288.Fukušima se vzpamatovává

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 7. 2011)

289.První etapa stabilizace elektrárny Fukušimy I

(vyšlo v internetových novinách Osel  5. 8. 2011)

290.Konec léta ve Fukušimě

(vyšlo v internetových novinách Osel  27. 8. 2011)

291.Další krok v likvidaci následků havárie ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  17. 10. 2011)

292.Jak to je s obnovenou štěpnou reakcí ve Fukušimě I.

(vyšlo v internetových novinách Osel  7. 11. 2011)

293.Konec roku ve Fukušimě

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 12. 2011)

294.Fukušima na prahu roku 2012

(vyšlo v internetových novinách Osel  29. 12. 2011)

295.Fukušima: první pohled dovnitř reaktorového kontejnmentu

(vyšlo v internetových novinách Osel  29. 12. 2012)

296.Palivové články v bazénu čtvrtého bloku

(vyšlo v internetových novinách Osel  10. 2. 2012)

297.Rok po havárii v jaderné elektrárně Fukušima I

(vyšlo v internetových novinách Osel  6. 3. 2012)

298.Obyvatelé se už mohou začít vracet do zakázané zóny okolo Fukušimy I

(vyšlo v internetových novinách Osel  1. 4. 2012)

299.Práce na likvidaci následku havárie ve Fukušimě I se rozjely naplno

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 4. 2012)

300.Černobyl a Fukušima

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 5. 2012)

301.Cesta k opětnému spuštění jaderných reaktorů v Japonsku

(vyšlo v internetových novinách Osel  26. 6. 2012)

302.Zpráva komise japonského parlamentu o havárii ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 7. 2012)

303.Rok a půl po havárii v Jaderné elektrárně Fukušima I

(vyšlo v internetovém serveru Energetického klubu   7. 9. 2012)

304.Situace ve Fukušimě na začátku podzimu, rok a půl po havárii

(vyšlo v internetových novinách Osel  25. 9. 2012)

305.Pohled dovnitř kontejnmentu prvního bloku Fukušimy I

(vyšlo v internetových novinách Osel  23. 10. 2012)

306.Fukušima na prahu roku 2013

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 12. 2012)

307.Situace ve Fukušimě po dvou letech

(vyšlo v internetových novinách Osel  10. 3. 2013)

308.Do fukušimských reaktorů stále nevidíme, Jak probíhá likvidace havárie?

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 13. 4. 2013)

309.Studie ukázaly, že vnitřní kontaminace obyvatel prefektury Fukušima je nízká

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 19. 4. 2013)

310.Otevření a reklasifikace celé evakuované zóny okolo Fukušimy I

(vyšlo v internetových novinách Osel  17. 6. 2013)

311.Čísla nejsou tak důležitá, mnohem důležitější je jim rozumět

(vyšlo v internetových novinách Osel  23. 6. 2013)

312.Problémy s radioaktivní vodou ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  26. 8. 2013)

313.Jak nebezpečné jsou úniky radioaktivní vody z Fukušimy I?

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 2. 9. 2013)

314.Některá fakta o radioaktivní vodě ve Fukušimě I.
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 10. 9. 2013)

315.Začíná vyklízení bazénu s vyhořelým palivem čtvrtého bloku Fukušimy I

(vyšlo v internetových novinách Osel  4. 11. 2013)

316.Vyklízení bazénu čtvrtého bloku Fukušimy I začalo

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 18. 11. 2013)

317.Fukušima: Vyklízení 1551 palivových souborů začalo

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 11. 2013)

318.Fukušima na konci roku 2013

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 12. 2013)

319.Fukušima po třech letech

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 3. 2014)

320.Fukušima a japonská jaderná energetika v létě 2014

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 7. 2014)

321.Fukušima na podzim 2014

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 11. 2014)

322.První krok v likvidaci jaderné elektrárny Fukušima I dokončen

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 15. 1. 2015)

323.Miony pomohou nahlédnout do nitra fukušimských reaktorů

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách Česká pozice 6. 3. 2015)

324.Fukušima po čtyřech letech od havárie

(vyšlo v internetových novinách Osel  8. 3. 2015)

325.První pohled mionových očí do nitra fukušimského reaktoru

(vyšlo v internetových novinách Osel  21. 3. 2015 a přetištěno v internetových novinách IDNES 26. 3. 2015)

326.Japonsko opět využívá jaderné reaktory

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 8. 2015)

327.Japonci spouštějí jaderné elektrárny

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 11. 8. 2015)

328.Nad Fukušimou prošel tajfun

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 9. 2015)

329.Jak je to s prvním případem nemoci s radiace ve Fukušimě?

(vyšlo v internetových novinách Ekolist  29. 10. 2015)

330.V Japonsku fungují už dva reaktory

(v upravené formě vyšlo v internetových novinách IDNES 4. 11. 2015)

331.Co nám řekla jaderná havárie ve Fukušimě I?

(vyšlo v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 60 (2015), č. 4)

332.Situace ve Fukušimě na konci roku 2015

(vyšlo v internetových novinách Osel  20. 12. 2015)

333.Začíná reálná likvidace jaderné elektrárny v Černobylu

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 12. 2015)

334.Jaká je v současnosti situace ve Fukušimě a Černobylu?

(vyšlo v časopisu CzechIndustry č. 4, rok 2015)

335.Fukušima I po pěti letech

(vyšlo v internetových novinách Osel  7. 3. 2016)

336.Černobyl třicet let poté

(vyšlo v internetových novinách Osel  23. 4. 2016)

337.Rozhovor o Černobylu pro MF

(upraveno vyšlo v MF 23. 4. 2016)

338.Povídání o Černobylu pro LN

(částečně využito v LN 23. 4. 2016)

339.Černobyl třicet let a Fukušima pět let poté

(vyšlo v časopise Energetika č. 3, 2016, str. 166 - 170)

340.Fukušima I po pěti letech a Černobyl po třiceti (1. část)

(vyšlo v časopise Rozhledy matematicko fyzikální číslo 2, 2016)

341.Revitalizace evakuované zóny kolem Fukušimy I postupuje

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 7. 2016)

342.Tajfun způsobil další zdržení v řešení situace s radioaktivní vodou u Fukušimy I

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 9. 2016)

343.Dokončení stěny oddělující třetí a čtvrtý blok Černobylské elektrárny

(vyšlo v internetových novinách Osel  9. 10. 2016)

344.Fukušima I po pěti letech a Černobyl po třiceti (2. část)

(vyšlo v časopise Rozhledy matematicko fyzikální číslo 3, 2016)

345.Radiace z Fukušimy zamořila celý Tichý oceán …

(vyšlo v internetových novinách Osel  15. 12. 2016)

346.Fukušima I na počátku roku 2017

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 1. 2017)

347.Cesta do kontejnmentu druhého bloku je pro robota připravena

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 1. 2017)

348.Robot se konečně dostal do nitra Fukušimy a hned se musel vrátit

(vyšlo v internetových novinách Osel  12. 2. 2017)

349.Ve Fukušimě se poprvé robot podíval do nitra druhého kontejnmentu

(vyšlo v internetových novinách IDNES 13. 2. 2017)

350.Šest let od havárie ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  11. 3. 2017)

351.Co víme o situaci v nitru kontejnmentů ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  16. 4. 2017)

352.Jaká je skutečná situace s jadernou energetikou na Ukrajině

(vyšlo v internetové části Literárních novin 31. 5. 2017 (rubrika Civilizace), převzato i Parlamentními listy)

353.Co reálně znamená propad části tunelu v Hanfordu?

(vyšlo v internetových novinách Osel  1. 6. 2017)

354.Průzkum kontejnmentu třetího bloku Fukušimy I podvodním robotem

(vyšlo v internetových novinách Osel  26. 7. 2017)

355.Fukušima na začátku roku 2018

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 12. 2017)

356.Průzkum vnitřních částí kontejnmentu druhého bloku ve Fukušimě I

(vyšlo v internetových novinách Osel  28. 1. 2018)

357.Fukušima – sedm let po havárii

(vyšlo v internetových novinách Osel  10. 3. 2018)

358.Fukušima v létě 2018

(vyšlo v internetových novinách Osel  24. 7. 2018)

359.Fukušima I poté (druhé aktualizované vydání) a pokrok v likvidaci havárie

(vyšlo v časopise Rozhledy matematicko fyzikální číslo 4, 2018)

360.První kontakt s taveninou uvnitř zničeného reaktoru ve Fukušimě

(vyšlo v internetových novinách Osel 13. 2. 2019)

361.Fukušima I po osmi letech

(vyšlo v internetových novinách Osel 6. 3. 2019)

362.O čem je seriál Černobyl?

(vyšlo v internetových novinách Osel 8. 6. 2019, Neviditelný pes, Ekolist a na serveru oenergetice 10. 6. 2019)

363.Černobyl – film, realita a současnost

(vyšlo v internetových novinách Osel 23. 7. 2019 a na serveru oenergetice 25. 7. 2019 a serveru Ekolist)

364.Co reálně víme o výbuchu ve vojenském polygonu v Archangelské oblasti

(vyšlo v internetových novinách Osel 7. 8. 2019)

365.Jak to nyní vypadá v Černobylu?

(vyšlo upravené v internetových novinách iDnes (Technet) 10. 9. 2019)

366.Události v Severodvinsku – rozhovor pro server Aktuálně

(vyšlo v internetových novinách Aktualně 28. 8. 2019)

367.Fukušima a Černobyl na začátku roku 2020

(vyšlo v internetových novinách Osel 3. 1. 2020)

368.Fukušima I po devíti letech

(vyšlo v internetových novinách Osel 16. 3. 2020)

369.O Černobylu víte, ale jaké byly havárie v USA a Československu?

(vyšlo na internetových novinách agentury Sputnik 26. 4. 2020)

370.Fukušima I v době koronaviru

(vyšlo v internetových novinách Osel 26. 8. 2020)

371.V Černobylu byl první kontejner zavezen do suchého úložiště

(vyšlo v internetových novinách Osel 26. 8. 2020 a oEnergetice)

372.Fukušima I po deseti letech

(vyšlo v internetových novinách Osel, na serveru oEnergetice a ve zkrácené verzi v rubrice Technet na iDnes 6. 3. 2021)

373.Desáté výročí jaderné havárie ve Fukušimě I (rozhovor)

(vyšlo v internetových novinách Atominfo 16. 3. 2020)

374.Tritiová voda z Fukušimy I skončí v oceánu

(vyšlo v internetových novinách Osel, na serveru oEnergetice a Ekolist 14. 4. 2021)

375.Černobyl po 35 letech

(vyšlo v internetových novinách Osel, na serveru oEnergetice 25. 4. 2021)

376.Hrozí opravdu Černobyl novým výbuchem?

(vyšlo v internetových novinách Osel, na serveru oEnergetice 12. 5. 2021)

377.Jaderný fyzik: V Černobylu nic nehrozí, zvýšení toku neutronů se očekávalo

(vyšlo v internetových novinách iDnes 16. 5. 2021)

 

Jaderná fyzika pro medicínu:

 

378.Urychlovače těžkých jader v boji s rakovinou.
(vyšlo v Universu - vědecké sekci internetových novin Neviditelný pes, 3. 5. 2001)

379.Urychlovače v boji proti nádorům

(vyšlo v internetových novinách Osel 15. 4. 2008)

380.Výroba jednoho z nejčastěji využívaných radiofarmak ohrožena

(vyšlo v internetových novinách Osel 21. 2. 2013)

 

Jaderná fyzika nejen pro zkoumání historie

 

381.Jaderná fyzika a kulturní dědictví

(vyšlo v internetových novinách Osel 15. 3. 2008)

382.Co to je mikrotronu aneb poděkování profesoru Čestmíru Šimáně

(vyšlo v internetových novinách Osel  3. 8. 2012)

383.Tycho Brahe rtutí otráven nebyl

(vyšlo v internetových novinách Osel  30. 12. 2012)

384.Jsou opravdu amalgámové plomby nebezpečné?

(vyšlo v internetových novinách Osel 31. 12. 2012)

385.Jak je to s lednovou detekcí jódu 131?

(vyšlo v internetových novinách Osel 25. 2. 2017)

386.Detekce přítomnosti radionuklidů v atmosféře

(vyšlo v internetových novinách Rozhledy matematicko-fyzikální 2017)

387.Odkud pocházeli lidé pohřbení ve Stonehenge?

(vyšlo v internetových novinách Osel 5. 8. 2018)

388.K čemu všemu se mohou hodit nanodiamanty?

(vyšlo v internetových novinách Osel 28. 8. 2020)

389.Uhlíkové datování organických artefaktů Milevského relikviáře

(vyšlo v internetových novinách Osel 22. 12. 2020)

 

Změny klimatu a oxid uhličitý:

 

390.Jak se měří množství oxidu uhličitého v atmosféře a jaké jsou výsledky

(vyšlo v internetových novinách Osel 22. 12. 2008)

391.Družice Envisat - příspěvek Evropy k měření skleníkových plynů

(vyšlo v internetových novinách Osel 1. 1. 2009)

392.Sopečné plyny na Maona Loa a problémy s využitím starých chemických měření oxidu uhličitého

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 1. 2009)

393.Jak se měří oxid uhličitý v atmosféře - Studium časových změn obsahu oxidu uhličitého v atmosféře

(vyšlo v časopise Třetí pól 6. 4. 2009)

394.Co nám může říci měření radioaktivního C14 v atmosféře?

(vyšlo v internetových novinách Osel 2. 2. 2011)

395.Jak se zjišťují změny oxidu uhličitého během historie atmosféry

(vyšlo v internetových novinách Osel 5. 9. 2011)

396.Nová analýza tepelných řad potvrdila růst globální teploty

(vyšlo v internetových novinách Osel 23. 10. 2011)

397.Na kopřivy nejen pro housata a králíky

(vyšlo v internetových novinách Osel 14. 1. 2013)

 

Energetická zařízení:

 

398.Sluneční tepelné elektrárny

(vyšlo v internetových novinách Osel 19. 4. 2011)

399.Větrné turbíny rostou (jako) z vody

(vyšlo v internetových novinách Osel 9. 5. 2011)

400.Větrné elektrárny včera, dnes a zítra

(vyšlo v internetových novinách Osel 1. 9. 2017 a serveru onergetice)

401.Potenciál využití fotovoltaických zdrojů ve světě a Česku

(vyšlo v internetových novinách Osel 9. 12. 2017)

402.Možné cesty k nízkoemisní energetice

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 12. 2017)

403.Možné scénáře a rizika vývoje energetiky v Česku

(vyšlo v internetových novinách Osel 14. 12. 2017)

404.Jaký by mohl mít vliv „Německý rozbřesk“ na Česko?

(vyšlo v internetových novinách Osel 31. 8. 2018 a na serveru oenergetice)

405.Vodní elektrárny ve světě i u nás

(vyšlo v internetových novinách Osel 22. 8. 2018 a na serveru oenergetice)

406.Akumulace a regulace sítě

(vyšlo v internetových novinách Osel 4. 9. 2018 a na serveru oenergetice)

407.Jak je to s porovnáním cen různých energetických zdrojů?

(vyšlo v internetových novinách Osel 9. 9. 2018 a serveru oenergetice)

408.Továrna na baterie Horní Suchá

(vyšlo v internetových novinách Osel 15. 9. 2018 a serveru oenergetice)

409.Evropská i naše energetika na rozcestí

(vyšlo v internetových novinách Osel 10. 10. 2018 a na serveru oenergetice)

410.Možnosti využití geotermální energie

(vyšlo v internetových novinách Osel 18. 12. 2018 a serveru oenergetice)

411.Jaký je potenciál využití biomasy v Česku a ve světě

(vyšlo v internetových novinách Osel 15. 2. 2019 a serveru oenergetice)

 

Energetika:

 

412.Cena Ropák je dnes cena velmi rozporná.

(vyšlo v internetových novinách Britské listy 5. 5. 1999)

413.Energetické zdroje je třeba posuzovat podle exaktních vlastností a ne podle názvu.
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  21. 7. 2000)

414.I jaderná energetika je důležitá
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  29. 11. 2007)

415.Je koncepce energetické politiky ministerstva životního prostředí opravdu ekologická?

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 16. 5. 2008, ve stejný den převzato serverem Názor (výběr komentářů z českého tisku))

416.Pár poznámek k tomu, jak je to s jadernou a sluneční energií
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  4. 6. 2008)

417.Jaderná energetika, energie vůbec, demokracie a budoucnost lidské společnosti ...
(článek byl napsán pro v internetové noviny Britské listy  7. 6. 2008, ale redakce jej odmítla otisknout)

418.Možnosti pro hlavní zdroje energie u nás
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 6. 7. 2008)

419.I člověk, který má obavu z centralizované moci, může být pro jadernou energetiku
(vyšlo v internetové noviny Britské listy  2. 4. 2009)

420.Jaderná energetika, zdroje energie a význam energie pro společnost
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  5. 1. 2010)  

421.Co může zpráva firmy DNV říci o rekonstrukci elektrárny Prunéřov II
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  27. 3. 2010) 

422.V dnešní době se ukazuje, že svět i USA se neobejdou bez jaderné energetiky

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  27. 3. 2010) 

423.Je opravdu zelená magie nejlepší cestou k překonání ropného zlomu?

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  26. 7. 2010) 

424.Jak je to s deliriem jaderného fyzika?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  29. 7. 2010) 

425.Energetika by se měla budovat na základě znalostí přírodních zákonitostí a ne mystiky.
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  2. 8. 2010) 

426.Ještě jednou k fotovoltaice
(psáno pro internetové noviny Britské listy  14. 11. 2010, redakcí odmítnuto, později 30. 12. 2010 jej publikoval internetový server EnergyBulletin, poté jej z Energybulletinu Britské listy 10.1.2011 převzaly) 

427.Jak je to s jadernými zdroji?
(vyšlo v internetových novinách Deník Referendum 9. 3. 2011)

428.Jak jaderná energetika po Fukušimě?
(vyšlo v internetových novinách Deník Referendum 24. 3. 2011)

429.Jak ovlivní Fukušima elektroenergetiku v Evropě

(vyšlo v internetových novinách Osel  18. 5. 2011)

430.Německé odstoupení od jádra je už jasné a jak tomu bude jinde?

(vyšlo v internetových novinách Osel  31. 5. 2011)

431.Dopad německého odstoupení od jaderné energetiky
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  6. 6. 2011)

432.Seriozní diskuze opravdu nemůže být založena na „informacích z Blesku“
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  9. 6. 2011)

433.Vítám film, který spíš podporuje jadernou energii
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  10. 6. 2011)

434.Vážné otázky si zaslouží vážnou diskuzi
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  14. 6. 2011)

435.Výstup z jádra může být rychlý – když je nahradíme fosilními zdroji
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  23. 6. 2011)

436.Německé odstoupení od jádra – opravdu ekologické řešení?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 26. 6. 2011)

437.Doplnění některých čísel k aktivitě cesia 137 z Fukušimy I v Tokiu
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  20. 7. 2011)

438.Jak s českou energetikou

(vyšlo v Literárních novinách  21. 7. 2011)

439.Jak bude vypadat vývoj energetiky, zvlášť jaderné, po Fukušimě

(vyšlo na serveru Ekolist ve zkrácené verzi a rozdělené do dvojice článků  30.9.2011 a 4. 10. 2011)

440.Může jít Česká republika německou cestu?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  16. 11. 2011)

441.Je politika prosazovaná „ekologickými aktivisty“ ekologická?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 29. 11. 2011)

442.Politika ekologických aktivistů je antiekologická
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  1. 12. 2011)

443.Energetika v Německu a Česku
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  21. 2. 2012)

444.Doplnění studie o dopadech překročení těžebních limitů
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 1. 3. 2012)

445.U energetických zdrojů je vždy důležité srovnání
(odmítnuto v Deníku Referendum (diskuze pod článkem zde) a Britských listech, vyšlo v internetových novinách Ekolist 28. 3. 2012)

446.„Ekologické“ Pyrrhovo vítězství
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 2. 5. 2012)

447.Kam kráčíš česká a evropská elektroenergetiko?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 24.5.2012)

448.Jak je to s OZE, hlavně fotovoltaikou, a dotacemi na ně?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 30.5.2012)

449.Jak to vypadá s německou cestou k zelené energii?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 21.6.2012)

450.Jaderná energetika - HN
(rozděleno do více částí vyšlo v upravené a zkrácené verzi v příloze Hospodářských novin 10.7.2012)

451.Postoj k omezování emisí oxidu uhličitého - HN
(vyšlo v upravené a zkrácené verzi v příloze Hospodářských novin 10.7.2012)

452.Doporučení NEK II ke Státní energetické koncepci České republiky
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 19.7.2012)

453.Proč Nezávislá energetická komise doporučuje jadernou energii?
(odpověď na dotaz Petra Wolfa ze serveru CenyEnergie 19.7.2012)

454.Opravdu má budoucnost pouze plyn?

(vyšlo v Lidových novinách a na stránkách serveru Energetického klubu  7. 9. 2012)

455.Jak probíhá zelená energetická revoluce v Německu?

(vyšlo v internetovém serveru Energetického klubu   7. 9. 2012)

456.Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

(vyšlo v internetovém serveru Energetického klubu a v internetových novinách Ekolist  22. 9. 2012)

457.Co říkají zkušenosti z Německa k energetické koncepci u nás

(vyšlo v Lidových novinách a na stránkách serveru Energetického klubu  17. 12. 2012)

458.Nejen při posouzení rizika je nejdůležitější srovnání

(vyšlo v internetovém serveru Energetického klubu a v internetových novinách Ekolist  17. 12. 2012)

459.Může opravdu Česko a Evropská unie postavit svou energetiku na zdrojích ze Sahary a Severního moře?

(vyšlo v internetovém serveru Energetického klubu a v internetových novinách Ekolist  22. 1. 2013)

460.Je opravdu německá energetická koncepce tak pokroková a ekologická?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  1. 2. 2013)

461.Vysvětlení některých omylů Hermana Kleina
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  2. 2. 2013)

462.Která koncepce elektroenergetiky je ekologičtější, německá nebo česká?
(vyšlo v internetových novinách IDNES 4. 2. 2013)

463.Jak je to s garantovanými výkupními cenami elektřiny?
(vyšlo v mírně zkrácené verzi v Lidových novinách a v internetových novinách Neviditelný pes 18. 2. 2013)

464.Spěje evropská elektroenergetika ke krizi?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 27. 2. 2013)

465.Jak reagovat na německou energetickou koncepci?
(vyšlo v internetových novinách IDNES 27. 2. 2013)

466.Kdo si opravdu zaslouží Ropáka roku?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 3. 5. 2013)

467.Je opravdu česká energetická koncepce stupidní a zpátečnická?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 26. 5. 2013)

468.Jak k bezemisní elektroenergetice?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 15. 7. 2013)

469.Ještě jeden pohled významného kandidáta za Zemanovce na energetickou koncepci
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 18. 10. 2013)

470.Historická událost v české energetice
(vyšlo v internetových novinách IDNES 5. 11. 2013)

471.Česká a německá energetika: Musíme si pomáhat. Jak přesně?
(vyšlo v internetových novinách IDNES 27. 12. 2013)

472.Palivový mix musí být vyvážený (rozhovor).
(vyšlo ve zpravodaji Pražské teplárenské a.s. prosinec 2013)

473.Jak je to s cenou za vyvezenou elektřinu?
(vyšlo v internetových novinách IDNES 11. 2. 2014)

474.Může být evropská energetika postavena pouze na obnovitelných zdrojích?
(vyšlo na serveru Osel 1. 3. 2014 a v internetových novinách IDNES 3. 3. 2014)

475.Jak vytvářet českou energetickou koncepci?
(vyšlo na serveru Osel 26. 4. 2014 a v zkrácené verzi na internetových novinách IDNES 26. 4. 2014)

476.Jak vypadá situace v České energetice po zrušení tendru na dostavbu Temelína?
(vyšlo v internetových novinách ECHO24 26. 4. 2014)

477.Odpovědi do ankety: Jaká bude energetika za 50 let?
(vyšlo v magazínu Pro-Energy 2/2014)

478.Jak s elektroenergetikou v Česku?
(psáno pro Vesmír, umístěno nakonec v diskuzi na jeho WWW stránkách, psáno v únoru 2014)

479.Proč se v Německu a Polsku dále rozšiřuje těžba uhlí?
(vyšlo na serveru Britské listy 25. srpna 2014)

480.Je likvidace velkých energetických firem opravdu cestou k demokratické a ekologické společnosti?
(vyšlo na serveru Osel 27. října 2014)

481.Jaké jsou nové tendence v energetice?
(vyšlo v upravené formě v internetových novinách IDNES 15. 1. 2015)

482.Až nás k prolomení limitů těžby dotlačí Německo …
(vyšlo v internetových novinách Česká pozice 10. 2. 2015)

483.Jaké jsou opravdu reálné možnosti větru u nás?
(vyšlo v upravené formě v internetových novinách IDNES 4. 4. 2015)

484.O magické elektřině (rozhovor)
(vyšlo v časopise Sedmý proud, červen 2015)

485.Pro Českou republiku je jádro nízkoemisním zdrojem s největším potenciálem
(vyšlo na internetovém serveru TZBinfo, 30. 7. 2015)

486.Vysvětlení jaderného fyzika finančnímu poradci, proč musí Japonsko využívat jadernou energii
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 18. 8. 2015)

487.Rozhovor pro server iUhlí
(vyšlo na internetovém serveru iUhlí 16. září 2015)

488.Německá Energiewende je uhelná
(vyšlo v upravené formě v internetových novinách IDNES 28. 11. 2015)

489.Pár úvah o elektroenergetice po pařížské klimatické konferenci
(vyšlo na internetovém serveru oenergetice 7. a 21. února 2016 a na serveru Osel 24. února 2016)

490.Rozhovor pro server oenergetice.cz
(vyšlo na internetovém serveru oenergetice 31. srpna a 7. září 2016)

491.Co nám současný podzim říká o možnostech německé Energiewende
(vyšlo na internetovém serveru na serveru Osel 11. listopadu 2016 a oenergetice 7. a 14. listopadu 2016)

492.Letošní podzim – připomínka nutnosti zajištění energetické bezpečnosti
(vyšlo na stránkách Okresní hospodářské komory Most)

493.Co lze vyčíst ze serverů s daty o výrobě elektřiny o německé Energiewende?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 18. 1. 2017)

494.Vítr nefoukal, Němci přitopili. Co nám zima říká o Energiewende?
(vyšlo na příloze Technet serveru IDnes 6. 2. 2017.)

495.Dovezená dřevní hmota nahrazuje uhlí nejen v Dánsku
(vyšlo v internetových novinách Osel, oEnergetice a Ekolist od 13. do 23. 2. 2017)

496.Dřevní hmota nahrazuje uhlí. Schyluje se k dalšímu zelenému průšvihu?
(vyšlo v časopise Slovgas XXVI (2017) červen, str. 19)

497.Co lze vyčíst o německé Energiewende ze serverů s daty o výrobě elektřiny?
(vyšlo v časopise Energetika 67(2017) č. 3, str. 154)

498.Nízkoemisní selhání Energiewende
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 15. 11. 2017)

499.Jak je to ve skutečnosti s dezinformacemi z Akademie věd ČR
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 20. 2. 2018)

500.Jaderné elektrárny jsou jako aerolinky (rozhovor)
(vyšlo v internetových novinách iUhlí  19. 2. 2018)

501.Obejdeme se bez uhelných bloků?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist 31. 5. 2018)

502.Nastává dramatická změna postoje českého Greenpeace k energetice?
(vyšlo v internetových novinách Osel a Ekolist 12. 7. 2018)

503.Rozloží Andrej Babiš českou energetiku?
(vyšlo v internetových novinách Osel a oenergetice 3. 11. 2018)

504.O ceně jádra rozhoduje cena peněz
(vyšlo v internetových novinách Osel a Technickém týdeníku 2018)

505.Mění vývoj německé Energiewende názory českých zelených aktivistů?
(vyšlo v internetových novinách Osel, oenergetice, Ekolist a Neviditelný pes 8. 2. 2018)

506.Pozitivní signály z Mezinárodního energetického fóra ve sněmovně
(vyšlo v internetových novinách oenergetice 25. 2. 2019)

507.K čemu povede hnutí studentů iniciované Grétou Thunbergovou?
(vyšlo v internetových novinách oenergetice, Ekolist a Neviditelný pes 27. 2. 2019)

508.Povede studentská stávka za klima k lepší znalosti dané problematiky?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist a Neviditelný pes 11. 3. 2019)

509.Na koho se obracet při stávce za klima?
(vyšlo v internetových novinách Osel 11. 3. 2019)

510.Jak dále po stávce za klima?
(vyšlo v internetových novinách Ekolist a Neviditelný pes a Osel 19. 3. 2019)

511.Proč začali zelení aktivisté „lámat“ Gretu Thurnbergovou?
(vyšlo v internetových novinách Osel, Ekolist a Neviditelný pes 21. 3. 2018)

512.Jak jsou reálné požadavky německých organizátorů stávky za klima?
(vyšlo v internetových novinách Osel, oenergetice, iuhlí a Neviditelný pes 14. 4. 2019)

513.Diskuze s organizátory stávky za klima
(vyšlo v internetových novinách Osel, Ekolist a Neviditelný pes 18. 4. 2019)

514.Co ukazují představy zelených aktivistů o uhelné komisi
(vyšlo v internetových novinách Osel, Ekolist a Neviditelný pes 8. 5. 2019)

515.Vyslovují se vědci k problémům s vývojem klimatu dostatečně?
(vyšlo v internetových novinách Osel, Ekolist a Neviditelný pes a oenergetice 19. 5. 2019)

516.Záleží na složení uhelné komise (rozhovor)
(vyšlo v internetových novinách iUhlí  2. 8. 2018)

517.Co má řešit uhelná komise?
(vyšlo v internetových novinách Osel a v upravené podobě na iDnes (Technet) 22. 8. 2019)

518.Mé prosby k studentům před dalšími stávkami za klima
(vyšlo v internetových novinách Osel, Ekolist a Neviditelný pes 31. 8. 2019)

519.Je to s debatou o klimatu opravdu tak jednoduché?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 11. 9. 2019)

520.Potvrzeno, hnutí okolo Grety není o klimatu, ale o levicové generační revoluci
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 23.9. 2019)

521.Kam se má ubírat snaha o snížení emisí
(vyšlo v internetových serverech Osel a Britské listy 10.11. 2019)

522.Degradace hnutí za klima v Česku je nejspíše úplná
(vyšlo v internetových serverech Osel, Neviditelný pes a Ekolist 19.11. 2019)

523.Dvě rozsáhlejší diskuze odborníků s veřejností
(vyšlo na internetovém serveru oenergetice 24.11. 2019)

524.Nový film Michaela Moora „Planeta lidí
(vyšlo na internetových serverech Osel, oenergetice a Neviditelný pes 2. 5. 2020)

525.Může být shoda na energetické koncepci v Česku?
(vyšlo na internetových serverech Osel, oenergetice a Ekolist 6. 7. 2020)

526.Rozhovor pro LN o dostavbě Dukovan
(vyšlo ve zkrácené verzi v Lidových novinách 29. 7. 2020)

527.Jak vypadá současný investiční model pro nový blok v Dukovanech?
(vyšlo na stránkách informační agentury Sputnik 31. 7. 2020)

528.Reakce na úvahy europoslance Luďka Niedermayera o energetické koncepci
(vyšlo na blogu Jiřího Chýly na Aktuálně 6. 7. 2020)

529.Co dělat právě nyní v české energetice?
(vyšlo na internetových serverech Osel, oenergetice a Ekolist 13. 9. 2020)

530.Jaká je realita okolo nového bloku v Dukovanech?
(vyšlo na internetových serverech Osel a Ekolist 22. 11. 2020)

531.Jaký termín by měla vybrat uhelná komise pro odchod od uhlí?
(vyšlo na internetových serverech oEnergetice a Ekolist 3. 12. 2020)

532.Co je třeba vědět při uzavírání uhelných elektráren?
(vyšlo na internetovém serveru iUhlí 23. 12. 2020)

533.Účast Ruska jen kvůli tlaku na snížení ceny? Expert okomentoval tendr Dukovany.
(vyšlo na internetovém serveru Sputnik 11. 12. 2020)

534.Výstavba jaderných bloků v Evropě se komplikuje, bez jádra skončíme u ruského plynu.
(vyšlo v Lidových novinách 24. 12. 2020)

535.Proč nejde hned uzavřít uhelné elektrárny?
(vyšlo na internetových serverech Osel, oEnergetice a Ekolist 20. 1. 2021)

536.Má zase ideologický pohled rozhodovat i o odborných otázkách?
(vyšlo na internetovém serveru Neviditelný pes 23. 12. 2020)

537.Elektrárna Moorburg – symbol Energiewende.
(vyšlo na internetových serverech Osel, oEnergetice, Neviditelný pes a Ekolist 28. 1. 2021)

538.Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření.
(vyšlo na internetových serverech Osel, oEnergetice, Neviditelný pes a Ekolist 30. 1. 2021)

539.Česká diskuze o cestě k uhlíkové neutralitě
(vyšlo na internetových serverech Osel, oEnergetice, Neviditelný pes a ve zkrácené podobě v rubrice Technet serveru iDnes 28. 3. 2021)

540.Nejen česká energetika v kleštích ideologie
(vyšlo jako úvodník v časopisu All for Power 7. 3. 2021)

541.Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
(vyšlo na serveru Osel, oEnergetice a Ekolist 2. 4. 2021)

542.Je opravdu ideologická válka cestou ke prosperitě?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 14. 4. 2021)

543.Nový blok v Dukovanech po vyřazení Rosatomu
(vyšlo na serveru oEnergetice 22. 4. 2021)

544.Biomasa: Na papíře čistý zdroj, ale z environmentálního hlediska velmi negativní počin
(vyšlo v časopise Průmyslová ekologie 30. 4. 2021)

545.Situace okolo Dukovan, spor o dodavatele
(vyšlo v Hospodářských novinách 6. 5. 2021)

546.Anketa: Jaký je optimální zdrojový mix ČR a patří do něj jádro?
(vyšlo na serveru oEnergetice 19. 5. 2021)

547.Změní vyřazení Rosatomu z tendru budoucnost české energetiky?
(vyšlo v Newsletteru IVK  duben 2021)

548.Co přineslo vyřazení Ruska a Číny z tendru o výstavbu Dukovan?
(vyšlo na serveru Parlamentní listy a převzato na serveru Sputnik 16. 6. 2021)

549.Jsou opravdu provoz a modernizace jaderných reaktorů v současné Evropě neekonomické?
(vyšlo na serveru Britské listy 13. 7. 2021)

550. Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?
(vyšlo na serveru Osel, oEnergetice a Ekolist 23. 7. 2021)

 

Vztah vědy, poznávání, vzdělávání a politiky:

 

551.Je potřeba věda malému státu?
(vyšlo v novinách Lidové noviny 19. 3. 1996, str.8)

552.Pozadí jaderné bomby.
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 12. 5. 1998)

553.Lidské poznávání v pojetí Stevena Saxonberga
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 14. 1. 1999)

554.Diskuze k příspěvku: "Vznik vesmíru: Kosmos se bude rozpínat donekonečna."
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 8. 2. 1999)

555.Ještě jeden chybný závěr v diskuzi o vesmíru
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 9. 2. 1999)

556.Věda je o něčem jiném než náboženství.
(vyšlo v internetových novinách Britské listy 31. 3. 2000)

557.Pár vzpomínek na středoškolská léta.

(vyšlo v almanachu k 30. výročí založení Gymnázia J. A. Komenského v Havířově v roce 1999)

558.Požaduji spolehlivé údaje o vlivu ochuzeného uranu
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  26. 1. 2001)

559.Pár poznámek k interpretaci kvantové fyziky a diskuzi E. Haičman, V. Petříček, V. Pinkava.
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  6. 9. 2001)

560.Je vhodnější ústní forma zkoušení nebo písemné testy?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  18. 11. 2004)

561.Dětská káča není soustava rovnic klasické mechaniky popisující setrvačník
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 7. 7. 2006) 

562.Teorie popisující strukturu hmoty
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 30. 1. 2007) 

563.Ještě jednou ke strunové teorii a ceně pro Martina Schnabla
(vyšlo v internetových novinách Osel 24. 8. 2007) 

564.Zdá se, že bylo rozhodnuto o postupné likvidaci Akademie věd ČR
(vyšlo v internetových novinách Osel 29. 5. 2009) 

565.Rozjela se už likvidace Akademie věd?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 3. 7. 2009)

566.Výzva k opravdovým kapitánům českého průmyslu

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 8. 7. 2009) 

567.Průšvih s financováním vědy v Česku je už i v prestižním vědeckém časopise Nature
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 14. 7. 2009) 

568.Mé přání pro padající hvězdu
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 31. 7. 2009)

569.Současná popularizace vědy
(vyšlo v internetové noviny Britské listy  6. 8. 2009)

570.Co by měl Václav Klaus a další politici chtít po vědcích
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 10. 8. 2009)

571.Politizace vědy v pojetí Václava Bělohradského a Jana Matonohy je cesta špatným směrem
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  14. 9. 2009)

572.Co je věda, co může poskytnout a co naopak poskytnout nemůže
(vyšlo v internetové novinách Britské listy  21. 1. 2010)

573.Proč jsem proti ideologizaci vědy
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  1. 2. 2010) 

574.Pár poznámek k výuce matematiky a vzdělávání vůbec
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  6. 4. 2010)

575.Můj pohled na vzdělávání v matematice se od názorů Jana Šimůnka diametrálně odlišuje
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  14. 4. 2010) 

576.Když se řekne A, mělo by se říci i B
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  28. 4. 2010) 

577.Co je a vysvětluje teorie Velkého třesku
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  30. 7. 2010) 

578.Doktorské studium?

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  22. 10. 2010) 

579.Lze zlepšit české vzdělávání dovozem anglických a amerických učitelů?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  29. 10. 2010)

580.O českém školství
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  20. 1. 2011)

581.Trochu reality do uvažování o vzdělávání
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  24. 1. 2011)

582.Vzdělanec a odborník
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  31. 1. 2011)

583.Komentář ke zpochybnění mé objektivity a objektivity mého zaměstnavatele
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  11. 4. 2011)

584.Situace v boji s rakovinou není tak bezútěšná
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  26. 8. 2011)

585.Ještě pár poznámek k filozofii přírodních věd Borise Cveka
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  20. 8. 2013)

586.Zrušme základní výzkum, zavelel Jiří Rusnok
(vyšlo na stránkách iDnes a v internetových novinách Neviditelný pes 7. 10. 2013)

587.Šedesáté výročí jaderných oborů v Česku
(vyšlo v internetových novinách Osel 19. 6. 2015) 

588.Pavel Exner obdržel Cenu Neuron za matematiku
(vyšlo v internetových novinách Osel 30. 11. 2016) 

589.Rozhovor o jaderné fyzice a životě s ní
(části vyšli v čásopise Kozmos březen. 2021)

590.Běhounek o možnostech využití jaderné energie
(části vyšli v čásopise Vesmír červen 2021)

 

Obecná publicistika:

 

591.Vstup do NATO a lobbing paní J. Fuchsové
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  14. 7. 1997)

592.Morální selhání Jana Kavana
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  22. 7. 1998)

593.V článku o Klausovi porušujete, Jene Čulíku, novinářskou etiku
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  15. 10. 1998)

594.Dvojí ceny
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  12. 1. 1999)

595.Umění argumentace
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  23. 1. 1999)

596.Broekhoven: Tomáš Pecina nemá respekt k faktům
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  23. 1. 1999)

597.O průzkumech veřejného mínění
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  28. 4. 1999)

598.Jsou opravdu obyvatelé České republiky nešťastní chudinkové?
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  25. 8. 1999)

599.Je reklama tabákových firem škodlivá?
(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 25.5.2000)

600.Místo diskuze o složitém problému označím autora za rasistu
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  7. 6. 2001)

601.Nejsou to žádní významní vědci
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  7. 9. 2006)

602.Jak vznikají bludy
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  8. 9. 2006)

603.Bulvár tvoří (hlavně) způsob prezentace
(vyšlo v internetových novinách Britské listy  8. 9. 2006)

604.Pár poznámek ke konspiračním teoriím o 11. září 2001

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  17. 9. 2009)

605.Pár komentářů k diskuzi o prezidentských kandidátech na Britských listech

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  19. 1. 2013)

606.Pár postřehů a úvah ke skotskému referendu

(vyšlo v internetových novinách Britské listy  23. 9. 2014)

607.Co bude dál s Evropskou unií po brexitu?

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 1. 6. 2016)

608.Umí Evropa ve stínu pandemie překročit stín epidemie?

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes a Osel 20. 3. 2020)

609.Kdy se podaří Evropě účinně čelit pandemii COVID-19?

(vyšlo v internetových novinách Britské listy 26. 3. 2020)

610.Jaký je rozdíl mezi černobylskou katastrofou a koronavirem v Itálii?

(vyšlo na internetovém serveru Sputnik 31. 3. 2020)

611.Co je důležité v době COVID-19?

(vyšlo v internetových novinách Britské listy a na serveru Osel. 3. 4. 2020)

612.Dosavadní zkušenosti s epidemií COVID-19

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes a na serveru Osel. 26. 4. 2020)

613.Srovnání různých strategií boje s koronavirem

(vyšlo na serveru Osel. 7. 6. 2020)

614.Srovnání různých strategií boje s koronavirem

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 11. 6. 2020)

615.Chřipečkáři“ dosáhli svého, Česko se nekontrolovaně promořuje

(vyšlo na serveru Osel 28. 9. 2020)

616.Jak je to s falešnou pozitivitou testů na koronavirus SARS-CoV-2

(vyšlo na serveru Osel 11. 6. 2020)

617.Druhé vlně covidu jsme nezabránili

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 14. 10. 2020)

618.Šíří Neviditelný pes dezinformace o epidemii?

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 22. 10. 2020)

619.Co nás čeká a nemine v průběhu epidemie COVID-19

(vyšlo na serveru Osel a v internetových novinách Neviditelný pes 25. 10. 2020)

620.Jak pokračuje vývoj epidemie v Česku

(vyšlo v internetových novinách Neviditelný pes 6. 11. 2020)

621.Epidemie v Česku – jasná data o dramatických dopadech

(vyšlo na serveru Osel a v internetových novinách Neviditelný pes 17. 2. 2021)

 

Rozhovory:

622.Rozhovor pro obecní věstník

(vyšlo ve věstníku Naše vesnice 12. 6. 2020)

Knižní recenze:

623.Recenze knihy Carla Sagana: "Cosmic connection"
(napsáno pro nakladatelství AURORA, 10. 12. 2000)

624.Pozvánka na křest knihy: "JADRO Cesta do srdce hmoty"
(vyšlo v Universu - vědecké sekci internetových novin Neviditelný pes, 5. 11. 2003 a časopise Kozmos, roč.XXXV,2004,č.1 a v magazínu Třetí pól)

625.Recenze knihy Serhi Plokhi: "Černobyl – historie jaderné katastrofy"
(napsáno pro časopis Vesmír, 10. 12. 2020)

 

 

 

Fukušima I poté

Cesta od havárie k rekonstrukci, důsledky a dopady pro Japonsko i svět

 

Co se v březnu 2011 v jaderné elektrárně Fukušima I stalo, co následovalo a jak havárie ovlivňuje přístup ke špičkovým technologiím a zejména k energetice? Přední český jaderný fyzik podrobně popisuje, co se stalo a proč, s jakým úsilím pracovníci elektrárny zabránili větším škodám a jak se jim podařilo udržet havárii i radiaci pod kontrolou – překvapivě totiž nedošlo k žádným obětem. Přitom zemětřesení a cunami si vyžádaly téměř dvacet tisíc životů. Kniha se však věnuje i širším souvislostem. Evakuace a s tím spojené sociální a psychologické dopady se dotkly rozsáhlé oblasti a postihly více než sto tisíc lidí. Jak postupuje likvidace následků a rekonstrukce postižených oblastí? Přírodním katastrofám a průmyslovým haváriím se ani v budoucnu bohužel lidstvo nevyhne a je důležité jejich pravděpodobnosti i následky co nejvíce snížit. Proto je porozumění tomu, co se ve Fukušimě stalo a děje, zajímavé nejen pro odborníky, ale pro každého, kdo sleduje současný vývoj lidské civilizace. Kniha je vybavena grafy, fotografiemi, tabulkami.

 

·        Nakladatel: NOVELA BOHEMICA

·        ISBN: 978-80-87683-45-3, EAN: 9788087683453

·        Popis: 1× kniha, brožovaná, 358 stran, 20 × 20 cm, česky

·        Rozměry: 20 × 20 cm

·        Rok vydání: 2015 (1. vydání)

·        Rozšiřuje internetové knihkupectví KOSMAS

 

V roce 2021 vyšlo druhé vydání s dodatkem, který popisuje vývoj od prvního vydání do března 2021, Prodloužen do tohoto data je i kalendář událostí na konci knihy. Nové vydání je pouze jako E_kniha za 100 Kč zde: KOSMAS (druhé vydání).

  


Zpet